Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO grantu programma

Pieteikšanās termiņš: 19. marts. Mērķauditorija: Nevalstiskas organizācijas Baltijas un Ziemeļvalstīs. Katrā projektā jāpiedalās vismaz trijām nevalstiskajām organizācijām (ieskaitot projekta pieteicēju), no kurām vismaz vienai jābūt no Baltijas valstīm un vismaz vienai – no Ziemeļvalstīm.

Pozitīvi tiks vērtēta vairāk nekā triju partneru līdzdalība projektā. (Nevalstiska organizācija NVO programmā tiek definēta kā sabiedriska bezpeļņas organizācija ar atklātu, demokrātisku struktūru, kas nepieder valstiskām vai privātām struktūrām un neatrodas to kontrolē.)

Programmas mērķis: pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Baltijas valstīs un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalsts. Kontaktpersona: Daina Mežecka, e-pasts: daina@norden.lv; tel. 7211506 Sīkāka informācija. Pieteikuma anketa.