Zaļi, gaiši prāti un zaļa demokrātija

No 12. līdz 15. augustam Bulduru dārzkopības vidusskolas un Rīgas Domes telpās norisināsies Eiropas Jauniešu parlamenta pārstāvniecības Latvijā (Tellus) rīkotā 8. Eiropas Jauniešu parlamenta Latvijas Nacionālā konference (LNK 2010). 9., 10. un 11. klašu skolēni no Latvijas un citām Eiropas valstīm diskutēs par sabiedrībā nozīmīgiem tematiem, kā arī rakstīs rezolūcijas, piedāvājot savu risinājumu un viedokli par globālām problēmām.

Dalībnieki no visas Latvijas un ārzemju viesi, sadalīti vairākās komitejās, kas atbildīgas par atšķirīgu jautājumu izskatīšanu, četras dienas ģenerēs idejas diskusijās, lai sesijas noslēgumā, Ģenerālās Asamblejas laikā, aizstāvētu savu risinājumu attiecīgajai problēmai. Ģenerālā Asambleja norisināsies Rīgas Domes telpās, tā sniedzot jauniešiem iespēju diskusiju izvērst vietā, kur ik dienas tiek pieņemti nozīmīgi lēmumi.

Par sesijas nozīmi stāsta Elīna Feldmane, viena no galvenajām organizatorēm: „Paturot prātā sesijas oficiālo moto (Videi draudzīga Eiropa – caur pieredzi uz izpratni), paralēli delegāti tiks iesaistīti dažādās radošās aktivitātēs saistībā ar šīs konferences tēmu Ekoloģisks, videi draudzīgs un „zaļš” dzīvesveids. Dalībniekiem piedāvāsim dažāda veida aktivitātes svaigā gaisā, priežu meža ieskautā vidē, kā arī Baltijas jūras pludmales smiltīs. Visas konferences laikā tiks likts pastiprināts uzsvars uz videi draudzīga dzīvesveida nozīmību. Caur dažādiem piemēriem centīsimies jauniešiem parādīt, ka svarīgs ir ikkatrs darbs un ikkatrs iesaistītais cilvēks, lai rūpētos par apkārtējo vidi!”

Starp nopietniem pasākumiem organizatores ir padomājušas par nenoliedzami nepieciešamiem neformālajiem konferences elementiem. Arī šogad sesijas laikā tiks veidots Eiropas Ciemats (Eurovillage), kura ietvaros dalībnieki iepazīsies ar citu valstu kultūru (gaidāmi garšīgi pārsteigumi), kā arī tematiskais pasākums pašu sarūpētos kostīmos ar sulīgi pozitīvu attieksmi un muzikāliem priekšnesumiem – Eiropas Koncerts (Euroconcert).

Eiropas Jauniešu parlaments ir unikāls starptautisks jauniešu forums un viena no lielākajām debašu platformām Eiropas jauniešiem. Tā ir politiski un nacionāli neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, sociālo iniciatīvu un jauniešu personīgo attīstību. Pasākumu mērķauditorija ir Eiropas jaunie pilsoņi. LNK 2010 vienlaicīgi ir arī atlase uz Eiropas Jauniešu parlamenta internacionālajām sesijām Ļvovā, Ukrainā, un Atēnās, Grieķijā, uz kurām būs iespēja doties 6 delegātiem.

Pasākuma organizatores aicina pieteikt uz sesiju savu delegāciju 6 cilvēku sastāvā līdz 24.06.2010:

http://www.tellus.lv/lnk-2010/piesakies/

LNK 2010 nebūtu iespējama bez programmas Jaunatnes darbībā atbalsta, par ko sakām vislielāko paldies! Organizatori mīļi sūta sveicienus arī sponsoriem: Fazer, Dirol, RedBull un “Amica” pusdienu restorāni.

Vēl arvien norisinās aktīvs pasākuma organizēšanas darbs, tāpēc ceram, ka, konferencei tuvojoties, mūsu sponsoru un atbalstītāju skaits kļūs kuplāks, un būs vairāk cilvēku, kam sūtīt savus mīļos paldies!