Atskats uz Zagrebas Starptautisko sesiju

Šogad no 30.septembra līdz 9.oktobrim Horvātijā, Zagrebā notika Eiropas Jauniešu parlamenta  68. Starptautiskā sesija. Vairāk nekā 200 jauniešu no visas Eiropas tikās, lai diskutētu par svarīgiem tematiem, šobrīd  Eiropā. Delegāti, kas pārstāvēja Latviju, dalījās iespaidos par sesiju:


Diāna Orlovska (Kārsavas vidusskkola) ”Sesija tiešām bija vienreizēja, un iespaidu ir da-audz, bet, ja jāizsakās īsā kopsavilkumā:
par ieguvumiem – no jauna pārliecinājos par to, cik daudz ir jauniešu spēkos, ja reiz var noorganizēt tāda mēroga pasākumu. Gatavojoties sesijai, bet it īpaši komitejas darba laikā, ieguvu jaunas zināšanas, un tas nav mazsvarīgi. Protams, iepazīšanās ar daudzajiem jo daudzajiem cilvēkiem, no kuriem katrs spēja pārsteigt.

Sapratu to, ka ne vienmēr, sanākot kopā individuāli spēcīgiem cilvēkiem, ir vienkārši vienoties un viegli strādāt. Bieži ir jāpiekāpjas, lai nonāktu pie kompromisiem un tiešām labas rezolūcijas, gluži tādas, kāda bija manai komitejai! Sesija mani viennozīmīgi iedvesmoja darboties, darboties un darboties. Patiesībā, vienā vārdā, to visu raksturojot, es droši vien arī lietotu šo vārdu – iedvesmojoša. Saviļņojoša.

par visu pārējo runājot  tikai labus vārdus, delegācija bija fantastiska, komiteja – super un cilvēki vispār, kā jau minēju, fantastiki! Sesijas atklāšana Modernās mākslas muzejā (Muzej suvremene umjetnosti). Vienkārši fantastiski.”

Ralfs Alsiņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija) „Es no sesjias ieguvu labi pavadītu laiku, pieredzi komunicēšanā angļu valodā un pieredzi sadarboties ar cilvēkiem, kuriem ir dažāda etniskā izcelsme un uzskati. Slodze komiteju darba laikā bija diezgan intensīva . Es paplašināju savu redzesloku gan ģeogrāfiski, gan etniski, kā arī uzzināju vairāk par parlamentārās sistēmas uzbūvi. Man ļoti patika, ka viss bija profesionāli izpildīts. Atskatoties atpakaļ uz pavadīto laiku Horvātijā, man nāk prātā tikai un vienīgi labas domas. Noslēgumā, tā sesija bija super-(jebkāda veida pozitīvas nozīmes īpašības vārds)! ”

Sagatavoja: Irma Tukāne