Valdes treniņš

Šī gada 3. novembrī, Siguldā, LJK “Tellus” jaunā valde, kopīgi nodevās savu iemaņu un zināšanu pilnveidošanai, mūsu pašu pieredzējušo un zinošo treneru un senseju (Mārtiņa un Artūra) vadībā. Interesantajā, bet visai mājīgajā semināru telpā, vēl vienu reizi papildinājām savu zinību bagāžu par tādām valdei un “Tellus” nepieciešamām lietām kā PRĀTA VĒTRAS un to izmantošanas nepieciešamība, kā arī atgriezeniskās saites iespējamie efekti. Kā lielisks grupu saliedējošs paņēmiens tika lietots Myers-Briggs tests ar kura palīdzību tika noskaidroti katra valdes locekļa personības tips, kā arī motivācijas apzināšanās tests.

Lai arī treniņš bija paredzēts divu dienu garumā, neparedzētu apstākļu dēļ tas risinājās tikai vinu, tomēr jāatzīst, ka 12h garasi kurss deva daudzas idejas, drosmi un motivāciju darboties tālāk un aktīvāk.

Vēlos izteikt milzīgu paldies abiem treniņa vaininiekiem (Mārtiņam un Artūram) par mūsu izglītošanu un apgaismošanu… Paldies!