Treniņu darba grupas tikšanās 23. aprīlī, plkst. 19:30 All Cappuchino

Sapulcē piedalījās Aksels Neilands, Margarita Sudņika, Andris Šuvajevs un Katrīna Šuvajeva. Tikšanās mērķis: izveidot, noskaidrot, definēt un pārrunāt darba grupas un treniņu mērķus un uzdevumus, kā arī galu galā izvēlēties prioritātes, kas darba grupai jāpaveic līdz gada beigām. Nedaudz veicot BrainStormingu, secinājām, ka darba grupas mērķi ir:

  1. Stabila darba grupas darbība (piemēram, nolikums, struktūra, komanda, kārtība iekšējā vidē, informācijas apmaiņa, u.c.);
  2. Tellus biedru pieredzes, zināšanu un prasmju attīstīšana (pirmkārt, vajadzību apzināšana, piemēram, anketēšana, izglītojošs pasākums, motivācija, progresivitāte, mentorisms);
  3. Treniņu, apmācību, informācijas nodrošināšana (sabiedrībai – jauniešiem).

Darba grupa nolēma, ka katram mērķim ir jāveic atbilstošs BS. Stundas laikā savas idejas koncentrējām galvenokārt uz pirmo mērķi – stabila treniņu grupas darbība. Nākamajā tikšanās reizē brainstormosim par beidzamajiem diviem mērķiem.

Izvērtējot sapulces norisi, atzinām, ka darbs rit ļoti lēni, tomēr prieks par mazumiņu paveikto (3 mērķi, brainstormings). Nolēmām, ka visām sapulcēm ir jābūt ar iepriekš viesiem zināmu mērķi un darbības plānu (piemēram, SMART), kā arī sapulcēm būs ierobežots laiks. Margarita pieteicās uz nākamo tikšanās reizi iegūt informāciju par iespējamajām apmācībām citās NVO, u.c.

Nākamā treniņu darba grupas tikšanās – 30. aprīlī, trešdiena, plkst. 19:30 All Cappuchino (Kr. Barona iela). Sapulces mērķis: veikt BS par darba grupas pēdējiem 2 mērķiem, sadalīt pienākumus, konspektēt BS par darba grupas kārtību (nolikums).