Mūsu mērķis

DSC01514 bw

Tellus Treniņu darba grupa, organizējot apmācības, nodrošina sadarbību un pieredzes apmaiņu starp savas jomas speciālistu un jaunieti.

Mērķis:

Apmācību mērķis ir motivēt vidusskolēnus un studentus būt aktīviem ārpus akadēmiskās vides un tiekties uz prasmju daudzpusību.

Pieņemamā laikā, vietā un par pašizmaksu mēs rūpējamies, lai Tu atklātu sevi no jauna, gūtu pieredzi nezināmā vai nepietiekami izzinātā sfērā un kļūtu par darba tirgū konkurētspējīgu, pašpārliecinātu un atraktīvu jaunieti.

Vīzija:

Tellus Treniņi tiecas būt izvēle #1 jauniešu vidū personiskās izaugsmes jomā.

Mērķauditorija:

•    Jaunieši vecumā no 16 (vidusskola) līdz 26 gadu vecumam.

•    Jauniešu grupas/organizācijas/interešu kolektīvi/studentu un skolēnu pašpārvaldes.

Kādēļ tieši Tellus Treniņu grupa?

Treniņu organizatori ir tādi paši jaunieši kā Tu. Mēs izprotam Tevi interesējošās tēmas un izvēlamies efektīvākās metodes šo tēmu teorētiskai un praktiskai apguvei.

Kvalitāti garantē to organizatori, vadītāji un savas jomas (personāla atlase, neformālā izglītība u.tml.) speciālisti, kā arī pieredzes bagāti jaunieši no nevalstiskajām organizācijām, kas piekrituši sadarbībai ar Tellus.