Treniņi

Viens no Tellus mērķiem ir jauniešu izaugsmes veicināšana, tāpēc treniņi ir būtisks organizācijas darbības virziens. Tellus biedri, vecbiedri un aktīvisti piedalās treniņu organizēšanā un vadīšanā, nododot tālāk savas praksē iegūtas zināšanas un pieredzi.

Šobrīd Tellus rīko šādus treniņus:

  • treniņi dažādu prasmju attīstīšanai EJP pasākumiem un ārpus organizācijas ietvariem. Katru gadu norisinās vismaz viens organizatoru, žurnālistu un komiteju vadītāju treniņš. Šie treniņi palīdz jauniešiem attīstīt savas spējas konkrētajā lomā un sekmīgi piedalīties dažāda līmeņa EJP sesijās. Liela daļa no iegūtajām zināšanām ir praktiski pielietojama arī ārpus organizācijas ietvariem. Papildus tam tiek organizēti treniņi, kas nav saistīti ar EJP pasākumiem, piemēram, treniņi par argumentācijas prasmēm, prezentācijas iemaņām, projektu rakstīšanu u,tml. Treniņus vada gan organizācijas biedri, gan ārēji piesaistīti treneri, kuri ir savas jomas speciālisti.
  • Tellus izbraukuma treniņi – Tellus piedāvā vadīt treniņus un saliedēšanās pasākumus jauniešu grupām, skolēnu un studentu pašpārvaldēm, uzņēmumu kolektīviem, organizācijām.

EJP Latvija treniņi –Tellus treniņi – treniņi par dažādām jomām ārpus EJP
Piedāvājam treniņus par:

  • Grupu saliedēšanu;
  • Grupu dinamiku;
  • Komunikācijas pamatiem;
  • Argumentācijas pamatiem;
  • u.c.

Lai noskaidrotu vairāk par treniņu organizēšanu jūsu skolā, universitātē, jauniešu centrā vai organizācijā, sazinieties ar valde@tellus.lv.

DSC_4230