Treniņi noslēgušies

Veiskmīgi ir noslēgusies šī gada projektu rakstīšanas un realizācijas treniņprograma, lai arī plānoto 3 treniņu vietā notika tikai divi, tas nemazina gan mūsu organizācijas, gan dalībnieku ieguvumu.

Liels paldies Katrīnai Šuvājevai par zidoto laiku treniņu organizēšanā kā arī visiem treneriem – Mārtiņam Kālim, Artūram Lokustovam, Akselam Neilandam un Katrīnai Šuvājevai.

Ceru, ka šie divi veiksmīgie treniņi ir tikai sākums tālākai projekta sekmīgai attīstībai.