Tellus turpina palīdzēt aktīvajiem studentiem

Tellus arī pagājušās nedēļas piektdienā dalījās savā pieredzē ar universitāšu studentiem, šoreiz ar Fizmatiem. Par spīti tam, ka bija vēls piektdienas vakars uz Artūra vadīto lekciju ieradās 20 jauno aktīvistu no Fizmatu studentu pašpārvaldes, kuri bija patiesi apņēmības pilni klausīties un diskutēt par to kā labāk veidot darbu grupā un motivēt tās locekļus.

Grandiozs nepatēmu fakts ir tas, ka Fizmatiem ir viena no lielākajām studentu pašpārvaldēm ar 50!!! aktīvistiem!!! Pārsteidzoši, ka tik vēlu piektdienā (saruna sākās 21:00) paredzēto 45 minūšu vietā saruna ieilga līdz pusotrai stundai, jo jautājumu bija daudz un tie bija ļoti interesanti – kā motivēt atsevišķus cilvēkus, kas vairs neredz jēgu darboties pašpārvaldē, kā nodrošināt pēctecību (šī laikam ir viena no aktuālākajām problēmām visām studentu pašpārvaldēm), cik liela loma ir pašpārvaldes formālajam līderim, kā labāk organizēt lēmumu pieņemšanas procesu un citi.

Man bija ļoti interesanti strādāt šajā vakarā – bieži saka, ka Fizmati tāda īpaša cilvēku grupa, tā arī ir, bet tikai un vienīgi pozitīvā nozīmē! Zinātniska pieeja, analītiska domāšana un svaigs skats uz sasmakušām (vecām:) ) lietām, ir tikai dažas no viņu labākajām īpašībām. No sirds ceru, ka arī nākotnē varēsim sadarboties realizējot kādu kopīgu projektu vai apmainoties un nododot pieredzi viens otram.

Domāju, ka Tellus ir spēris vēl vienu soli pretim sava mērķa sasniegšanai, atklājot universitāšu pašpārvalžu darbības lauciņu, esmu pilnīgi drošs, ka šai jomai jāpievērš liela uzmanība, lai veiksmīgi to attīstītu. Mēs daudz varam dot un vēl vairāk mācīties paši!

Protams, liels paldies par man sniegto iespēju gūt šo pieredzi mūsu maģiskajam sabiedrības pazinējam, cilvēkam Ar Visiem Galiem, Akselam.