Pieredzējušie Eiropas Jauniešu parlamenta pārstāvji nodos savas zināšanas un prasmes jaunajiem dalībniekiem

Salacgrīvas novada viesu namā „Vecmuiža” no 25. jūlija līdz 1. augustam norisināsies treniņš Eiropas Jauniešu parlamenta treneriem. Šo treniņu organizē Eiropas Jauniešu parlamenta pārstāvniecība Latvijā – Latvijas Jauniešu organizācija „Tellus.” Treniņā piedalīsies 20 jauni treneri, kas ir ar pieredzi starpkulturālu grupu vadīšanā un treniņu organizēšanā. Jaunie treneri tiks apmācīti brīvprātīgo darbu koordinēšanā un attīstībā, lai vēstu uzmanību uz brīvprātīgā darba augošo nozīmi Eiropas valstīs un Eiropas Jauniešu parlamenta darbībā. Treniņā piedalīsies aktīvākie un spējīgākie dalībnieki un organizatori no 16 valstīm.

Viens no treniņa galvenajiem organizatoriem – Uģis Balmaks stāsta: „Eiropas Jauniešu parlaments visiem tā dalībniekiem vienmēr ir nozīmējis attsītību. Šis treniņš dod iespēju tā dalībniekiem spert vienu soli vēl tālāk nekā līdz šim, tajā pašā laikā palīdzot attīstīties arī citiem jauniešiem.”

Eiropas Jauniešu parlaments katru gadu savās aktivitātēs iesaista apmēram 20,000 jauniešu, nodrošinot dialogu starp jauniešiem no visas Eiropas. Eiropas Jauniešu parlamenta darbības tiek nemitīgi pielāgotas jauniešu vajadzībām, un mēs jūtam, ka pieredzējušie Eiropas Jauniešu parlamenta dalībnieki ir gatavi kļūt par treneriem visā jaunatnes sfērā. Dalīšanās pieredzē un prasmju nodošana citiem organizācijas locekļiem ir svarīgs aspekts visās Eiropas Jauniešu parlamenta aktivitātēs, kas nodrošina izaugsmi un nepārtrauktu kvalitātes celšanos visos mūsu projektos. Tieši tāpēc jau pagājušajā gadā Eiropas Jauniešu parlaments pasludināja treniņkursus par prioritāti nākamajā dekādē, un šis projekts kalpos kā slieksnis nākotnes attīstībai, iesaistot 20 jaunus trenerus praktiskos uzdevumos.

Treniņkursā tiks izmantotas neformālās izglītības mācību metodes, lai iemācītu dalībniekiem veiksmīgi plānot, vadīt un izvērtēt augstas kvalitātes treniņu kursus dažādās jomās. Dalībniekiem būs uzdevums organizēt un vadīt pašiem savus treniņus, tāpēc ir svarīgi, ka tie būs domāti plašai jauniešu auditorijai. Treniņu kursa pamatā ir personiskā trenēšanas stila noslīpēšana un gan dalībnieku, gan nākamo treniņu dalībnieku personiskā attīstība. Treniņa laikā plaši tiks lietota atgriezeniskā saite starp dalībniekiem un trenerim, lai papildinātu dalībnieku pieredzi un spēju attīstīt prasmes. Turklāt dalībnieki tiks arī iedrošināti izpētīt dažādus mācīšanās veidus, kā arī spēju strādāt ar cilvēkiem no atšķirīgām kultūrām

Treniņa norisi atbalsta: Konrada Adenauera fonds, Eiropas Jauniešu parlaments Somijā, Fazer maiznīca, Pērnes čipsi, Mārupes Siltumnīcas, Eiropas Parlamenta informācijas birojs.

Ieva Ozoliņa

Latvijas Jauniešu organizācijas Tellus

Sabiedrisko attiecību koordinatore

ieva.ozolina@tellus.lv