Projektu konkurss NVO diskusijas veicināšanai sabiedrībā par ES jautājumiem

Iesniegšanas termiņš: 10.marts. Eiropas Savienības informācijas aģentūra (ESIA) izsludina projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām diskusijas veicināšanai sabiedrībā par Eiropas Savienības (ES) jautājumiem. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas sabiedrībā veicina diskusiju par ES jautājumiem.

ESIA piedāvātie tematiskie virzieni:

1. 2008.gadam ir 9.maijs – Eiropas diena;
2. Lisabonas līgums;
3. Starpkultūru dialoga gads;
4. enerģētika un klimata izmaiņas.

Kopumā projektu realizācijai tiks piešķirti 25 000 lati. Viena projekta realizācijai pieprasītais finansējums ir no 500 līdz 2500 latiem. Projekta iesniedzējam jāpiedalās projektā ar līdzfinansējumu vismaz 20 % apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projekta ieviešanas termiņš ir ne ilgāks kā astoņi mēneši, sākot no finansēšanas līguma noslēgšanas datuma.

Projektus var iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā. Ar projektu iesniegšanas noteikumiem ESIA iepazīstinās informatīvos semināros.