Prāta vētra

Izsakām lielu pateicību  visiem aktīvajiem cilvēkiem, kuri ziedoja 18. janvāra pēcpusdienu, lai pieliktu pūles, laiku un idejas "Tellus" nākotnes attīstības vārdā un izbrīvēja laiku Tellus  "prāta vētrai". Gūtās idejas sniegs lielu ieguldījumu un motivāciju veiksmīgai nākotnes darbībai un veicinās mērķu sasniegšanu. Paldies!