PR

Jebkurai organizācijai ir nepieciešama atpazīstamība un kāds atbildīgais par tās vārda popularizēšanu un nešanu sabiedrībā. Tellus gadījumā par to atbildīga ir vesela darba grupa – PR. Tie ir cilvēki, kuri kontaktējas ar mēdijiem, citām organizācijām un garantē Tellus redzamību.

PR darba grupas galvenie mērķi ir:

  • Padarīt Tellus par vienu no atpazīstamākajiem vārdiem Latvijas NVO sektorā;
  • Izveidot un attīstīt vienotu organizācijas zīmolu;
  • Veicināt pozitīvu tēla atpazīstamību pierādot, ka Tellus veic sabiedrībai nozīmīgu darbu;
  • Popularizēt Tellus darbību gan organizācijas, gan sabiedrības vidū;
  • Piesaistīt pēc iespējas vairāk dalībniekus Tellus rīkotajiem pasākumiem.

Darba grupas kontaktpersona Aksels Neilands e-pasts: aksels (at) tellus.lv