“Papardes zieda” vienaudžu izglītotāja apmācības

25.-30. marts. Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas (LĢPSVA) “Papardes zieds” Jauniešu grupā darbojas jaunieši vecumā līdz 25 gadu vecumam, kas ir apvienojušies kopīgiem mērķiem, neskatoties uz vecumu, dzimumu vai tautību, un uzskata, ka seksuālā un reproduktīvā veselība ir svarīga katram cilvēkam.

LPĢSVA “Papardes zieds”mērķi ir: Izglītot jauniešus. Sniegt plašu informāciju, vadot nodarbības un organizējot pasākumus; Samazināt ar HIV un citu STI inficēšanās gadījumu skaitu; Samazināt nevēlamas grūtniecības iestāšanās un abortu skaitu; Veicināt sapratni, iecietību, līdzjūtību, dzimumu līdztiesību sabiedrībā; Mazināt sabiedrības vēlmi diskriminēt jebkuras minoritātes; Veicināt veselīgas attiecības cilvēku starpā un atbildības uzņemšanos katram par savu rīcību; Palīdzēt jautājumos, kas saistīti ar ģimenes plānošanu.

Ja vēlies pieteikties apmācībai, sazinies ar Jauniešu Veselības un Izglītības Centra vadītāju Ingu Annu, zvanot darba laikā pa telefonu 67212700.