Paldies Ziņu formātā

Tellus valde, visa mazā Tellus un EYP vārdā, vēlas izteikt neizmērojama izmēra PALDIES par 17. javārī Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā organizēto pirmo Tellus EYP simulāciju. Tāpēc pateicību izsakām pasākuma iniciatorēm un vaininiecēm; Signei Rudovičai, Martai Jumejai, Alīnai Dibrovai, Ievai freidenfeldei, ka ari skolotaja Ligai Spuriņai. Paldies par ieguldīto darbu, spēku un nerviem organizācijas labā.