Nāc, mēs tevī klausīsimies!

Š.g. 30. oktobrī 14:00 Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga, Strēlnieku iela 4a) telpās norisināsies ikgadējās Eiropas Jauniešu parlamenta pārstāvniecības Latvijā rīkotās debates.

Latviešu Jauniešu organizācija Tellus aicina piedalīties ikkatru jaunieti, kam ir ko sacīt par vārda brīvību internetā, birokrātiju ES institūcijā, u. tml., piemēram: „ES sagaida jaunas vienošanās par globālā klimata izmaiņām sasniegšanu nākamajā Apvienoto Nāciju konferencē, kas notiks Dānijā 2009. gada decembrī. Vai ES nostāja šajā globālajā jautājumā ir praktiski īstenojama, un kādiem citiem risinājumiem vajadzētu tikt iekļautiem darba kārtībā?”EYP Latvia logo
Pasākuma organizatores aicina brīdināt par savu ierašanos, rakstot e-pastus uz ingrida@tellus.lv vai ilona@tellus.lv.

Debates ir kā atskaņa no augustā norisinājušās Latvijas Nacionālās konferences Valmierā. No debašu dalībniekiem, sadalītiem grupās, viens (konferences komitejas) pārstāvis īsi (4-5 minūtēs) aprakstīs savas komitejas darbu sesijas laikā, paskaidros tuvāk problēmu un komitejas piedāvāto risinājumu. Tad sekos dialogs ar ekspertu, kurš atbildēs uz jautājumiem gan no pārstāvja, gan no auditorijas puses. Turpinājumā tiks attīstītas aktīvas diskusijas, iesaistot gan pieredzējušos Eiropas Jauniešu parlamenta pārstāvjus, gan pārējos pasākuma dalībniekus.
Ekspertu vidū paredzēti tādi viedokļa līderi kā, piemēram, Tatjana Koķe, Vaira Paegle un Ingrīda Circene.

Debates ir fantastiska iespēja entuziastiem paust savu viedokli pieredzējušiem ekspertiem un dalīties domās par Eiropā nozīmīgiem jautājumiem. „Šīs diskusijas jauniešiem ir ļoti svarīgas, jo tās ļauj viņiem saprast, ka arī viņu viedoklis tiek cienīts un tajā var ieklausīties,” stāsta Ilona Leduskukaine, viena no pasākuma organizatorēm.

Eiropas Jauniešu parlaments ir unikāls starptautisks jauniešu forums un viena no lielākajām debašu platformām Eiropas jauniešiem. Tā ir politiski un nacionāli neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, sociālo iniciatīvu un jauniešu personīgo attīstību. Pasākumu mērķauditorija ir Eiropas jaunie pilsoņi.