LVAF konkurss vides izglītības un audzināšanas projektiem

Pieteikšanās termiņš: 3. marts. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 22. novembra sēdes Nr. 22 lēmumiem izsludina 2008. gada projektu konkursus vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana”. Līdzekļi projektu īstenošanai tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”.

Projektu konkursa nolikumos 2008.gadam noteikts, ka tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:

1. Akciju, t.sk. talku organizēšana
2. Informatīvo materiālu (plakātu, bukletu, brošūru, izglītojošo rakstu sēriju, rakstu interneta portālos, karšu) izdošana
3. Konkursu, kuru mērķis ir vides apziņas veicināšana, organizēšana
4. Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem.
5. Semināru, konferenču organizēšana.

Projektu konkursā var pieteikties no 2008.gada 18.februāra līdz 3.martam iesniedzot projekta iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā Rīgā, Pils ielā 17, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu. Projekta iesniegums jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts, pievienojot iesnieguma elektronisko versiju.

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji). Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem, projekta īstenošanai ir LVL 10 000 (izņemot aktivitāti „konkursu organizēšana”, kurai Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma maksimālais apmērs noteikts LVL 6000 apmērā).

Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no kopējām projektam izmaksām. Projektu konkursa nolikumi un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un interneta mājas lapā http://www.lvafa.gov.lv/

Sīkāka informācija pa tālr. 67503325; 67503322