Atklāta pieteikšanās 9. Eiropas Jauniešu parlamenta Latvijas Nacionālajai konferencei

Paust savu viedokli, izprast globālas nozīmes notikumus, apzināties savu nozīmi Eiropas Savienībā un pavadīt laiku starp citiem interesantiem jauniešiem no visas Eiropas – to visu būs iespējams izbaudīt Latvijas Nacionālajā konferencē (LNK) Cesvainē.

Kā norisināsies šī konference? Kā pieteikties?

Kas ir EJP

Eiropas Jauniešu parlaments (EJP) ir unikāls starptautisks jauniešu forums un viena no lielākajām debašu platformām Eiropas jauniešiem. Tā ir politiski un nacionāli neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, sociālo iniciatīvu un jauniešu personīgo attīstību. Pasākumu mērķauditorija ir Eiropas jaunie pilsoņi.

Eiropas Jauniešu parlamentam ir pārstāvniecība Latvijā. Tas ir viens no organizācijas  Tellus darbības virzieniem. Latvijas Jauniešu organizācijas “Tellus” mērķis ir veicināt un attīstīt neformālās izglītības iespējas Latvijā.

Kā norisināsies LNK

Katra EJP konference sastāv no trīs posmiem – komandas veidošanas, komitejas darba un ģenerālās asamblejas. Viss darbs norisinās angļu valodā.

Dalībnieki no visas Latvijas, kā arī jaunieši no citām Eiropas valstīm tiks sadalīti vairākās komitejās. Katra komiteja padziļināti izskata un diskutē par konkrētu problēmu, kas aktuāla mūsdienu Eiropā. Papildus nopietnajam darbam notiek komandas saliedēšana, lai palīdzētu darba grupai kopīgi noformulēt savu viedokli. Konferences noslēgumā, Ģenerālās asamblejas laikā komitejas delegāti prezentē savus izstrādātos priekšlikumus problēmas risināšanā citiem konferences dalībniekiem.  Ģenerālo asambleju apmeklēt aicināti tiks arī delegāciju atbildīgie skolotāji.

 

  • Komitejas veidošanas (Teambuilding) laikā komitejas vadītājs palīdz delegātiem iepazīties savā starpā, lai tie vēlāk būtu spējīgi kopā sastrādāties. Lai to panāktu tiek izmantotas gan spēles, gan problēmu risināšanas uzdevumi.
  • Komitejas darbs (Committee Work) ir process, kad komitejai jāvienojas par tās nostāju kādā aktuālā politiskā vai sociālā jautājumā. Diskusiju rezultāts ir komitejas izstrādātā rezolūcija.
  • Ģenerālajā asamblejā (General Assembly) delegāti no visām komitejām pulcējas, lai apspriestu katru no rezolūcijām. Pēc diskusijas notiek balsojums par rezolūciju.
  • Konferences neatņemama daļa ir neformālie pasākumi. Sesijas laikā gaidāms Eirokoncerts (Euroconcert), kā arī vairāki citi izklaidējoši vakara pasākumi Cesvaines pilī.

 

SVARĪGAS DETAĻAS:

  • NORISES LAIKS: 2011.gada 16.-21. augusts.
  • NORISES VIETA: Cesvaine
  • SKOLAS DELEGĀCIJA: 6-10 cilvēki ar atbildīgo skolotāju
  • DELEGĀTI: skolēni, kas beiguši 9.-11. klasi
  • DALĪBAS MAKSA: 10Ls vienam delegātam

Pieteikties iespējams līdz 03.06.2011.

Reģistrācijas anketa pieejama : http://ej.uz/sqrx

Kontakti:

Vairāk inofmācijas meklējiet: www.tellus.lv

Jautājumu gadījumā rakstiet uz lnk11@tellus.lv

Galvenās organizatores: Ieva Freidenfelde  (ieva.f@tellus.lv) un Ieva Vīksne  (ieva.v@tellus.lv)

 

Redzēsimies vasarā!