LNC 2007

2007. gada 9. – 12. augustā Limbažos norisinājās Tellus organizētā Latvijas nacionālā Eiropas Jauniešu parlamenta konference, kuras mērķis bija izvēlēties Latvijas pārstāvjus divās nākošajās EJP starptautiskajās sesijās Dublinā un Prāgā.

Kopā piedalījās 27 delegāti no 11 dažādām Latvijas skolām, kas, izrādot savu erudīciju, angļu valodas un sociālās prasmes, diskutēja par tādām tēmām kā Eiropas identitāte, cilvēku ar invaliditāti iesaistīšana darba tirgū, augstākās izglītības finansēšana, u.c.

Latviešu dalībniekiem rezolūciju rakstīšanā palīdzēja pieredzējusi starptautiska komiteju vadītāju komanda, un dienas iemūžināt un atcerēties palīdzēja sesijas žurnālisti, kas visa pasākuma garumā veidoja avīzi, kas ļautu atcerēties saulainās dienas arī pēc aizbraukšanas mājās.

Žūrija, kas dalībniekus bija vērojusi visu sesijas laiku, nosprieda, ka starptautiskajā sesijā Dublinā no 2007. gada 12. – 21. novembrim iespēja pārstāvēt Latviju tiks piešķirta sekojošiem Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolēniem:

 • Kristaps Siliņš
 • Andris Šuvajevs
 • Krišjānis Mazurs
 • Gunta Lauža
 • Vita Bērziņa
 • Marta Jumeja
 • Madara Patmalniece

Un starptautiskajā sesijā Prāgā, 2008. gada pavasarī, Latviju pārstāvēs sekojoši skolēni:

 • Liene Skrodere (Rīgas valsts 1. ģimnāzija)
 • Ieva Turlaja (Rīgas valsts 1. ģimnāzija)
 • Ieva Kārkle ( Limbažu 1. vidusskola)
 • Laima Āze ( Limbažu 1. vidusskola)
 • Linda Lūse ( Limbažu 1. vidusskola)
 • Evija Selecka ( Ogres ģimnāzija)
 • Una Stade (Rīgas Doma kora skola)

Tāpat arī atzinību izsakām Madarai Martinsonei un Ievai Freidenfeldei, kurām arī būs iespēja piedalīties citās EJP sesijās.

LNC 2007 notika Sorosa fonds – Latvija 15 gadu svinību ietvaros. Tāpat pateicību izsakām pārējiem atbalstītājiem – Hansabanka, Parex bankai, Limbažu domei, Amigo un Coca-Cola!