LJO Tellus darbības struktūra

Strukturāli nedaudz izmainītā ilustrētā organizācijas darbības struktūra ir sekojoša (un atvērta komentāriem un jautājumiem) :

Valdes atbildības sfēras:

  • Pasākumu organizēšana biedriem
  • Pasākumu piedāvāšana biedriem
  • Reprezentatīvā funkcija (LJP, u.c.)
  • Projektu monitorings (mentorings)
  • Notikumu atbilstība statūtiem
  • Izdevumu pārraudzīšana
  • Lēmumi par finansu izmantošanu
  • Biroja darbinieku piesaistīšana, koordinēšana, uzraudzīšana (darbinieku kvalitatīva iesaistīšana):
o PR – Aksels
o Biedri / HRM – Ance sadarbībā ar Violetu
o IT – Mārtiņš
o Administrācija – Mārtiņš
Darbības Virzieni

TRENIŅI EJP
Treniņu grupas mērķis ir veicināt jauniešu izaugsmi un attīstību. Mērķauditorijas ar kurām strādāsim un uz kurām liksim uzsvaru organizējot apmācības un treniņus ir jaunieši kā indivīdi un jauniešu grupas/organizācijas. Lai veicinātu izaugsmi un attīstību šo abu mērķa grupu vidū mēs organizēsim apmācības un treniņus (piemēram personības attīstībā, menedžmentā utt.). To visu darīsim, lai Tellus kļūtu par apmācību centru jauniešiem un jauniešu organizācijām.

Droši vien svarīgs punkts, kas obligāti jāpiemin ir tas, kas mūsu organizētajās apmācībās kā trenerus plānojam piesaistīt tikai un vienīgi savu nozaru ekspertus. Šādā viedā ceram garantēt kvalitāti.

Funkcijas:
· Pārstāvēt EYP Latvijā
· Piedāvāt Latvijas jauniešiem piedalīties EJP
· Organizēt ikgadējas Nacionālās sesijas
· Izvēlēties LV pārstāvjus uz starptautiskajām konferencēm
· Veidot sadarbību ar skolotājiem
· Sniegt iespēju Latvijas jauniešiem piedalīties citu nacionālo komiteju organizētajās sesijās
· Attīstīt EJP Latvijā un celt tā kvalitāti un atpazīstamību

Atbildības Sfēras
PR
Biedri
IT
ADMIN
· Preses relīžu veidošana;
· Mediju monitorings
· Mājas lapas saturs
· Atbildīgo koordinēšana katrā no darba grupām
·Datu bāzes izveidošana (esošo aktīvistu/biedru vēlmju apkopošana)
·Kontaktistes izveidošana

Jauno biedru iesaistes stratēģijas/struktūras izveidošana,ieviešana

· Mājaslapas apdeitošana, attīstīšana;
· Jaunu tehnoloģiju/paņēmienu ieviešana;
· Biedru apmācīšana esošo (google.aps) un jauno tehnoloģiju izmantošanā
· Dokumentu (līgumu/vēstuļu) sagatavošana nodošanai grāmatvedim;
· Uzglabāšanas struktūras ieviešana;
· Atbildēšana uz vēstulēm;
· Dokumentu noformēšana;

Rokasgrāmatas sagatavošana