Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas

rezolūcija par jautājumu

Kopējā lauksaimniecības politika: šķērslis vai vērtība konkurētspējai? Kādu lomu Kopējai lauksaimniecības politikai vajadzētu spēlēt mūsdienu Eiropā?

Sastādīja: Aiva Kalvišķe (LV), Edgars Stoļarovs (LV), Elli Kouremenou (GR), Ģirts Mikutis (LV), Ilze Lāce (LV), Jan Bergsch (DE), Līva Mīlenberga (LV), Marta Vilka (LV), Matīss Tohvs (LV), Monica Bota – Moisin (komitejas vadītāja, RO), Elīna Feldmane (komitejas vadītāja, LV).

Eiropas Jauniešu parlaments,

 1. ņemot vērā pārprodukcijas risku, ko veicina subsīdijas,
 2. saprotot augstas pārtikas kvalitātes lomu konkurētspējā pasaules tirgū,
 3. ar nožēlu norādot uz zemo nodarbinātības līmeni lauksaimniecības sektorā,
 4. atzinīgi novērtējot biodegvielas potenciālu piesārņotības samazināšanā, par spīti apkārtējās vides problēmām, kas tiek asociētas ar tās ražošanu,
 5. paturot prātā strauji augošās lauksaimniecības produktu cenas,
 6. apzinoties, ka liela daļa Eiropas Savienības (ES) budžeta tiek novirzīta Kopējās lauksaimniecības politikas ieviešanā,
 7. apcerot faktu, ka nelielas saimniecības bieži tiek aizstātas ar lielākiem kooperatīviem, kas ir efektīvāki,
 8. rēķinoties ar to, ka daudzas nacionālās politikas ir izrādījušās neefektīvas un dārgas,
 9. atzīmējot, ka Kopējās lauksaimniecības politikas subsīdijas ir balstītas uz pieprasījumu, tādējādi izvairoties no konkrētu produktu pārpalikuma;
 1. uzstāj, lai lauksaimnieki izmanto:
  1. dabai draudzīgu mēslojumu un pesticīdus,
  2. precīzu lauksaimniecības produktu marķēšanu ar preču izcelsmi un ražošanas metodēm;
 2. aicina uzlabot darba apstākļus lauksaimniecības sektorā, lai padarītu strādāšanu šai jomā pievilcīgāku;
 3. aicina ES subsidēt arī tos lauksaimniekus, kas ražo labību biodegvielai;
 4. atbalsta Kopējās lauksaimniecības politikas dotās subsīdijas, lai samazinātu lauksaimniecības produktu cenas;
 5. atbalsta Kopējo lauksaimniecības politiku kā ārkārtīgi vērtīgu investīciju preču ražošanai gan ES iedzīvotājiem, gan arī eksportēšanai ārpus tās robežām;
 6. izsaka cerību, ka Kopējā lauksaimniecības politika nākotnē atbalstīs mazās saimniecības;
 7. aicina izveidot mazo saimniecību kooperatīvus, lai tās padarītu konkurētspējīgākas salīdzinājumā ar lielākām saimniecībām;
 8. atbalsta vienas, kopīgas un efektīgas lauksaimniecības politikas ieviešanu visās ES dalībvalstīs.