Latvijas avīze

Tā nu gadījās, ka es ar kolēģiem Andri Š. un Anci K. papopularizējām Tellus vārdu un aktivitātes Latvijas avīzei.

Ja kādam ir interese par intervijas iznākumu sekojiet linkam ;)
http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/la_pielikumi/izglitiba_karjera/jaunakaja_numura/?doc=4123