„Latvija. Nākamie 90”

Kas ir Nākamie 90? Tie ir mūsu valsts bērni, kam ir savs viedoklis par šis valsts nākotni.

Konkursa var pieteikt 1. – 12. klašu (2007./2008.mācibu gada absolventus ieskaitot) audzēkņu – bērnus un jauniešus ar interesantām idejām, talantiem, panākumiem. Mes meklējam tos, kas sevi jau pierādījuši kā domājoši, radoši un sabiedriski aktīvi cilvēki, tos, kas domā par nākotnes Latviju.

Ka pieteikt? Aicinām vispārējās, speciālās, profesionālas un interešu izglītības iestādes,
pašvaldības un nevalstiskās organizācijas no 15. maija līdz 15. septembrim pieteikt bērnus un jauniešus (ne vairāk par 2 no viena pieteicēja) konkursa „Meklējam Nākamos 90”.

Pieteikumā gaidīsim:
– pieteicēja sagatavotu bērna/jaunieša dzīvesstāstu, kas ļauj spriest par viņa rakstura īpašībām, interesēm, mērķtiecību un panākumiem;
– paša bērna/jaunieša uzrakstītu apmēram 500 rakstu zīmes garu redzējumu par Latviju pēc 10 gadiem, atklājot savus uzskatus par vērtībām un principiem, uz kuriem jābalstās mūsu valstij;
– konkursam pieteiktā dalībnieka kontaktinformāciju: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese; izglītības iestāde, klase/kurss, izglītības iestādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
– priecāsimies ari par fotogrāfiju, jo par bērniem stāstīsim visai Latvijai un leposimies ar viņiem.

Kam pieteikt? Pieteikumus gaidīsim līdz 2008.gada 15.septembrim (pasta zīmogs) Latvijas institūtā, Kaļķu ielā 7 – 4. st., Rīgā, LV-1050.

Kas tālāk? Pieteikumus izskatīs kompetenta žūrija – Latvijā atzītas personības, kas izvelēsies 90 bērnus un jauniešus – Nākamos 90. Latvijas Republikas 90. gadadienas priekšvakarā, 17. novembrī viņi atradīsies uz Nacionāla teātra skatuves, tāpat kā to redzam Viļa Rīdzenieka fotogrāfijā no 1918. gada 18. novembra notikumiem. Valsts prezidentam Valdim Zatleram klātesot, viņi no jauna proklamēs Latvijas valsti – tādu, kādu šie jaunieši vēlas to redzēt pēc 10 gadiem. Klātiene Nākamos 90 veros vecāki, bet 18. novembra rīta, LTV ēterā viņus redzēs visa Latvija. Dalībniekiem apsolām svētku sajūtu visas dienas garumā!

Vēl? Nākamie 90 ir ari pienākums un atbildība domāt par Latvijas 100 gadu jubileju!

Papildus informācija par projekta norisi:

Ieva Leimane,
Latvijas institūta ārējo sakaru nodaļas projektu vadītāja
ieva.leimane@li.lv
tālr.: 67503665
www.lv90.lv