Konstitucionālo jautājumu komitejas III

rezolūcija par jautājumu

Atskatoties uz notikušo: kādu ietekmi uz Eiropas Savienības nākotnes plāniem atstās Īrijas “nē” Lisabonas līgumam? Vai tā ir beigu stadija tālākai integrācijai, vai laiks “Plānam B”?

Sastādīja: Aleksandros Tsobanidis (GR), Alina Staruka (LV), Kārlis Mičulis (LV), Kristaps Ozoliņš (LV), Lea Ferguson (GE), Rihards Jansons (LV), Ronalds Rundāns (LV), Tatevika Paronjana (LV), Virgīnija Liepiņa (LV), Zane Kālberga (LV),  Ana Amador Gil (ES, komitejas vadītāja)

Eiropas Jauniešu parlaments,

 1. paturot prātā to, ka Lisabonas līgums ir  līguma par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma papildinājums un ka to parakstīja ES valdību pārstāvji,
 2. atzīmējot, ka Lisabonas līgums dod iespēju ES sasniegt tās pilnu politisku, ekonomisku un sociālu potenciālu:
  1. uzlabojot demokrātisko atbildību,
  2. padarot ES pamattiesību hartu legāli saistoša,
  3. attīstot koplēmumu pieņemšanas sistēmu,
  4. sasniedzot tālāku integrāciju apvienojot trīs ES “pīlārus”,
 3. apzinoties, ka katrai ES dalībvalstij ir jāratificē Lisabonas līgums saskaņā ar tās noteikto konstitūciju, lai tas būtu realizējams,
 4. paturot prātā to, ka Īrijas konstitūcija pieprasa referendumu, lai ratificētu Lisabonas līgumu,
 5. ar nožēlu atzīmējot, ka ar 53,4% balsu pārākumu īri noraidīja Lisabonas līgumu,
 6. balstoties uz Eurobarometer datiem, kas norāda, ka galvenais noraidījuma iemesls bija informācijas trūkums,
 7. norūpējies, ka augstprātīgā ES līderu attieksme pret īru noraidījumu ir izprovocējusi neuzticību iedzīvotāju starpā, kā sekas ir skepticisms un demokrātiskā krīze,
 8. balstoties uz Eurobarometer aptaujas pēc referenduma rezultātiem, kas atspoguļo līguma noraidīšanas iemeslus,
 9. apzinoties, ka Lisabonas līgumam trūkst precizitātes un skaidrības,
 10. paturot prātā, ka Oktobrī notiks ES valdību apspriede;
 1. atbalsta Lisabonas līgumu kā karkasu ES stiprināšanai, un atbalsta tālāku līguma izstrādi;
 2. aicina informēt iedzīvotājus par to, ka līguma noraidīšana ir iekšzemes problēmu un politisko apstākļu rezultāts nevis līguma saturs, tādējādi izvairoties no skepticisma.;
 3. aicina publiskot uzlabotu līguma versiju ar pilnu tekstu, nevis atsaucēm uz citiem dokumentiem;
 4. pieprasa neatkarīgas organizācijas izveidi, kurā darbosies starptautisko tiesību eksperti, kuru loma būtu:
  1. veikt aptaujas, lai novērtētu iedzīvotāju viedokli,
  2. atvieglot sabiedrības šaubas, pievēršoties neskaidrajām problēmām un tās paskaidrojot;
 5. mudina ES līderus pieņemt un cienīt Īrijas referenduma iznākumu;
 6. aicina dalībvalstis sagatavot deklarācijas un sagatavot jaunus ierosinājumus labojumiem pirms gaidāmās sanāksmes oktobrī;
 7. novērtē īru drosmi, paužot savas bažas, un viņu vēlmi radīt labāku nākotni, kā arī izsaka pateicību tiem, kuri strādājuši pie Lisabonas līguma izveides vienotas un efektīvas Eiropas vārdā.