Konstitucionālo jautājumu komitejas II

rezolūcija par jautājumu

Zema vēlētāju aktivitāte vēlēšanās un referendumos Latvijā un ES: kā stiprināt saikni starp valdību un pilsoņiem?

Sastādīja: Aleksandrs Safranovs (LV), Dāvis Auziņš (LV), Edgars Naglis (LV), Evija Reinsone (LV), Eriks Kuliņš (LV), Gatis Gereišs (LV), Hliana Gioulatou (GR), Jevgenijs Ohrimenko (LV), Kristiāna Sakina (LV),  Paul Engels (DE), Mārtiņš Dambergs (LV, komitejas vadītājs)

Eiropas Jauniešu parlaments,

 1. ar nožēlu novērojot, ka daļa sabiedrības aktīvu politisko darbību nevērtē augstu,
 2. satraukts par pēdējo Latvijas referendumu vēlēšanu zemo statistiku secina, ka cilvēki vēlēšanas neizjūt kā iespēju izteikt savas domas un neuzticas valdībai,
 3. apzinoties, ka daudzi pilsoņi nav pietiekoši informēti par valsts politisko sistēmu,
 4. satraukts par pilsoņu vienaldzību pret savu nacionālo un Eiropas identitāti,
 5. norūpējies par faktu, ka saikne starp valdību un sabiedrību tiek vājināta valdības nepietiekamās reakcijas uz kritiku dēļ,
 6. satraukts, ka inovatīvu risinājumu trūkums politiskajos jautājumos attur cilvēkus no iesaistīšanās tajos,
 7. ņemot vērā informācijas trūkumu medijos par jauninājumiem likumdošanā un konstitucionālajās lietās nacionālajā un Eiropas līmenī,
 8. ievērojot daudzās un dažādās politiskās debates, kas tiek veidotas ar mediju palīdzību Eiropas Savienības valstīs;
 1. iesaka izveidot :
  1. valstisku organizāciju, kas piedāvātu informāciju par vēlēšanām, kuras tuvojas,
  2. valstisku organizāciju, kas piedāvātu informāciju par attiecīgās valsts politiskās sistēmas būtību;
 2. izsaka savu atbalstu politiskajai izglītībai skolās, kas dod praktisku pieredzi mazāka mēroga politiskajos procesos;
 3. iedrošina vietējās valdības rīkot tikšanās ar tās pilsoņiem, lai izrunātu politiskās problēmas;
 4. norāda, ka valsts pilsoņi būtu aktīvāki, ja saskartos ar provokatīvām, bet ne aizskarošām politiskajām reklāmām;
 5. aicina pārraidīt politiskās debates starp vēlēšanu kandidātiem radio un televīzijā;
 6. iesaka izskatīt nacionālo jauniešu parlamentu rezolūcijas nacionālajos parlamentos ar jauniešu pārstāvju dalību;
 7. aicina sabiedrību un politiķus aktīvāk piedalīties politiskajās debatēs, izmantojot blogus internetā;
 8. rekomendē veidot publikācijas ar saprotamiem pārskatiem par jaunāko likumdošanā, kā arī par aktuālajām problēmām politiskajos jautājumos, tādējādi, veicinot publikas sapratni un iesaistīšanos politiskajos procesos.