Konstitucionālo jautājumu komitejas I

rezolūcija par jautājumu

Jaunatnes iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesos: vai NVO ir risinājums? Kā valdībai vajadzētu atbalstīt NVO, lai veicinātu neformālās izglītības attīstību un jauniešu ieinteresētību valstī notiekošajos procesos?

Sastādīja: Monta Artihoviča (LV), Aivars Āķis (LV), Hannah Jaspar (DE), Ieva Jaunbirze (LV), Anna Katkeviča (LV), Mārtiņš Maķinskis (LV), Andris Mežinskis (LV), Ingrīda Misiņa (LV), Līga Ratniece (LV), Deniss Sazanovs (LV), Raitis Velps (LV), Joanna Kulpa (PL, komitejas vadītāja), Andris Šuvajevs (LV, komitejas vadītājs).

Eiropas Jauniešu parlaments,

 1. uzsverot nepieciešamību jauniešus iesaistīt lēmumu pieņemšanas procesos,
 2. saprotot, ka NVO piedāvā jauniešiem iespēju iesaistīties valstī notiekošajos procesos,
 3. apzinoties vajadzību vairāk jauniešus iesaistīt NVO,
 4. izjūtot NVO ierobežoto ietekmi uz lēmumu pieņemšanas procesiem,
 5. paturot prātā šībrīža situācijas iemeslus, tādus kā:
  1. zemo informētības līmeni par NVO mērķiem un aktivitātēm sabiedrībā,
  2. nepietiekamās skolā piedāvātās zināšanas par iespējām kļūt politiski aktīviem,
  3. jaunatnes iniciatīvas nenovērtēšanu sabiedrībā,
  4. jauniešu motivācijas trūkumu piedalīties sabiedriskajā dzīvē,
  5. ierobežoto pieeju finansiālajiem līdzekļiem,
 6. norādot, ka sabiedrībā nav pietiekamas sadarbības starp jauniešiem un politiķiem;
 1. iesaka izveidot neatkarīgus NVO konsultantus valsts iestādēs,
 2. pieprasa četras debates gadā, kurās piedalītos politiķi un NVO pārstāvji,
 3. lūdz valdību piešķirt patronāžu lielāka mēroga pasākumiem, ko veidos NVO;
 4. turpmāk iesaka izglītības iestādēm attīstīt jauniešos interesi par politiskajiem notikumiem caur:
  1. semināriem par NVO,
  2. skolu padomes sistēmām;
 5. aicina veidot kampaņas, lai:
  1. informētu sabiedrību par NVO aktivitātēm un mērķiem,
  2. uzsvērtu NVO sasniegumus;
 6. aicina sabiedrībā zināmus cilvēkus piedalībīties augstāk minētajos pasākumos un kampaņās;
 7. iedrošina NVO izveidot neformālas izglītības programmas, kuras būtu speciāli domātas ģimenēm ar bērniem;
 8. atbalsta ideju organizēt “atvērtās dienas” , kas ir pieejamas plašākai sabiedrībai, ar to  parādot NVO aktivitātes.