Koncepts

EJP sesijas tradicionāli tiek organizētas trīs lielos blokos – komandas veidošana, komitejas darbs un Ģenerālā asambleja. Pirms sesijas dalībnieki jeb delegāti tiek sadalīti grupās jeb komitejās pēc tēmas, kuras tiem visvairāk interesē. Pēc tam delegāti saņem pārskatu par izvēlēto tematu, lai detalizētāk iepazītos ar attiecīgā jautājuma problemātiku un varētu sekmīgi veikt turpmāku tēmas izpēti. Tas nodrošina iespēju dalībniekam izveidot personīgo viedokli par tematu un produktīvi piedalīties turpmākajās diskusijās.

Komandas veidošanas daļā jaunieši ne tikai tuvāk iepazīstas viens ar otru, bet arī ar komunikācijas spēļu un problēmuzdevumu palīdzību dalībieki iemācās identificēt savu lomu grupā un produktīvi organizēt darbu tajā.

Komitejas darbā jaunieši rīko “ideju vētras” (brainstorm), diskutē un kopīgi meklē risinājumus Eiropā un pasaulē nozīmīgām problēmām. Jauniešu idejas tiek apkopotas rezolūcijās.

Ģenerālās asamblejas laikā komitejas aizstāv savas rezolūcijas un debatē par citu komiteju piedāvātajiem problēmrisinājumiem. Pēc debatēm katra rezolūcija tiek nodota vispārējai balsošanai, kur tā tiek apstiprināta vai noraidīta.