Jauniešu iniciatīvu projektu apmācību seminārs

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus, pieteikties „Jauniešu iniciatīvu projektu apmācību semināram”, kas notiks no 2009.gada 7. līdz 10. janvārim Rāmavas muižā, Rīgas rajonā.

Pieteikties aicinām 2 dalībniekus no vienas organizācijas – jaunieti un atbalsta personu, kuriem ir vēlme īstenot nozīmīgu vietēju, nacionālu vai pat starptautisku pasākumu. Jaunietim jābūt no 15 līdz 30 gadiem vecam, bet atbalsta personai jābūt vismaz 18 gadus vecai. Gadījumā, ja jaunietis nepārstāv nevienu organizāciju, atbalsta personai noteikti jābūt kādas organizācijas pārstāvim.

Kas notiks seminārā?

Šajā seminārā dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kas ir neformālā izglītība, jauniešu iniciatīva, līdzdalība un sociālā iekļaušana, kā arī apgūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un metodes, lai izveidotu jauniešu iniciatīvu projektu.

Aicinām pieteikties visus tos jauniešus un atbalsta personas, kuri līdz šim paši nav piedalījušies JSPA finansēto projektu īstenošanā, bet kuriem ir lieliska projekta ideja un vēlme to īstenot! To, kas ir jauniešu iniciatīvu projekts, varat uzzināt JSPA mājas lapā www.jaunatne.gov.lv!

Seminārs notiks 2009. gada 7.-10. janvārī, Rāmavas muižā, Rīgas rajonā.

JSPA sedz uzturēšanās un ēdināšanas izdevumus, taču ceļu uz semināra vietu jāsedz dalībniekiem pašiem.

Lai pieteiktos semināram, abiem apmācību semināra dalībniekiem, ir jāaizpilda pieteikuma anketa un līdz 2008.gada 17.decembrim jāatsūta uz e-pastu: juta.rekele@jaunatne.gov.lv vai pa faksu: 67358066.

Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, zvaniet vai rakstiet.

Uz tikšanos!

Juta Reķele
Jauniešu iniciatīvu projektu administratore
Tālr.: 67358066
E-pasts: juta.reķele@jaunatne.gov.lv