Jauniešu iniciatīvu projektu apmācības seminārs

7.-10. februāris, Rāmavas muiža, Ķekavas pagasts. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 30 gadiem pieteikties jauniešu iniciatīvu projektu apmācības semināram. Seminārā jaunieši apgūs nepieciešamās prasmes, zināšanas un metodes par to, kā veidot jauniešu iniciatīvu projektus, kā arī uzzinās, kas ir neformālā izglītība, jauniešu iniciatīva, līdzdalība un sociālā iekļaušana. JSPA sedz uzturēšanās un ēdināšanas izdevumus.