Japāna?

Ikviens Latvijas jaunietis aicināts piedalīties konkursā par dalību Starptautiskajā jaunatnes attīstības apmaiņas programmā starp Latviju un Japānu. Jaunieši no Latvijas šajā programmā šogad piedalīsies jau ceturto reizi un uz Japānu varēs doties 12 dalībnieki, kas ir divreiz vairāk kā iepriekšējos gados. Apmaiņas programmā Latvijas jaunieši dosies vizītē uz Japānu un Japānas jaunieši – atbildes vizītē uz Latviju. Programmas mērķis ir veidot labāku sapratni un draudzīgas attiecības abu valstu jauniešu starpā.

Par apmaiņas programmas dalībnieku var kļūt ikviens Latvijas jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kam ir motivācija piedalīties programmā, pietiekošas angļu un/vai japāņu valodas zināšanas, lai piedalītos diskusijās ar Japānas jauniešiem programmas ietvaros, un kas vēl nekad nav bijis Japānā.

Apmaiņas programmas ietvaros abu valstu jaunieši piedalīsies dažādos jaunatnes pasākumos Japānā laikā no 2009.gada 6. līdz 23. jūlijam. Pasākumu programmā ietverta starptautiska jaunatnes konference, kurā piedalīsies jaunieši no 4 valstīm, un diskusiju forums, kurā programmas dalībnieki runās par savstarpējās sapratnes veidošanu un Latvijas un Japānas turpmāko sadarbību. Savukārt atbildes vizītes laikā 2009.gada septembrī abu valstu jaunieši apmeklēs dažādas Latvijas valsts un pašvaldību iestādes, piedalīsies brīvprātīgā darba pasākumos un iepazīs Latvijas kultūru un vēsturi.

Starptautisko jaunatnes attīstības apmaiņas programmu īsteno Japānas valdība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un valsts aģentūru „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

Lai pieteiktos dalībai programmā, ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāuzraksta eseja par tēmu „How can youth leaders use international experience to cope with the challenges that Latvian and Japanese youth face” (ne vairāk kā 2 A4 lapas), kas līdz 2009.gada 18.maijam plkst. 9:00 jānosūta uz e-pastu: rasa.reinholde@jaunatne.gov.lv. Dalība programmā ir bez maksas (Japānas valdība sedz visus ceļošanas un uzturēšanās izdevumus).

Pieteikuma veidlapa un sīkāka informācija pieejama valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” interneta mājas lapas www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Jaunumi”.

Informāciju sagatavoja:
Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
ES programmu daļas vadītāja Rasa Reinholde
Tālr.: 67358061
E-pasts: rasa.reinholde@jaunatne.gov.lv