Izsludināts Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Pieteikšanās termiņš: 1. aprīlis Lai finansiāli atbalstītu projektus, kas veicina jaunatnes līdzdalību pilsoniskas sabiedrības veidošanā un sekmē demokrātiskai sabiedrībai raksturīgu vērtību veidošanos, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments (turpmāk – RD IJSD) izsludina projektu konkursu 2008.gadam.

Konkurss tiek izsludināts par iespēju pretendēt uz finansiālu atbalstu projektu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

  • jauniešiem draudzīgas vides veidošana;
  • valstiskās apziņas veidošana starpkultūru dialogā;
  • aktivitāšu īstenošana bērniem un jauniešiem no sociālā riska grupām;
  • lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju organizēšana jauniešiem;
  • jauniešu neformālā izglītība.

Nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejami vortālos www.e-skola.lv un www.ljp.lv. Pieteikuma veidlapu un konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie RD IJSD Jaunatnes atbalsta nodaļas vadītāja vietnieka Dmitrija Zvereva (e-pasts: dmitrijs.zverevs@ijsd.riga.lv tālrunis 67332935).

Projektu pieteikumus jāiesniedz RD IJSD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Hanzas ielā 7, A – 101. kabinetā līdz 2008. gada 1.aprīlim (līdz plkst. 14.00).