Izsludināta pieteikšanās Tellus zīmola darba grupai

LJO “Tellus” valde ir nolēmusi, ka ir pienācis laiks strādāt pie Tellus vizuālas identitātes atjaunināšanas, lai nodrošinātu Tellus zīmola atbilstību mūsdienu dizaina standartiem. Tomēr, lai nodrošinātu, ka vizuālā identitāte pēc iespējas vairāk atbilstu organizācijas biedru un aktīvistu vīzijai par to, kurā virzienā organizācijai būtu turpmāk jāattīstas, un kādas vērtības jāatspoguļo ar tās vizuālas identitātes palīdzību, valde in nolēmusi zīmola izstrādi koordinēt ar darba grupas palīdzību. Darba grupa arī būs tā, kuras kompetencē būs izlemt, vai nu atjaunot esošos vizuālās identitātes elimentus, vai tos veidot pilnībā no jauna. Tāpat arī tās kompetencē būs izlemt, vai tikai strādāt pie logotipa izstrādēs, vai arī, piemēram, papildus iztrādāt organizācijas reprezentācijas materiālus u.c. vizuālas identitātes sastāvdaļas. Ir plānots, ka par darba grupas izstrādātajiem priekšlikumiem notiks balsojums Tellus vasaras kopsapulces laikā.

Līdz sestdienai, 26. aprīlim LJO “Tellus” biedriem, EJP aktīvistiem un EJP pasākumu dalībniekiem ir iespējams gan sniegt savas idejas un ieteikumus par organizācijas vizuālo identitāti nākotnē un darba grupas koordinēšanas principiem, gan pašiem pieteikties par darba grupas dalībnieku.