Info: valdes pienākumi

Mazliet vēlu, bet noteikti noderīga informācija visiem, kuri apsver iespēju kandidēt uz kādu no valdes amatiem: vispārēja informācija par to, kas ietilpst valdes pienākumos. Piemēri ir ļoti specifiski katram amatam, un lielākoties apraksti ir izveidoti balstoties uz šobrīd esošās valdes līdzšinējo pieredzi, kā arī vēlamo situāciju (ne vienmēr visu gribēto ir izdevies īstenot). Pēdējās divas atbildības sfēras līdz šim ir eksistējušas tikai pavisam teorētiskā līmenī amatu apvienošanas kārtībā, bet esam nonākuši pie secinājuma, ka tās ir ārkārtīgi nepieciešamas turpmākai organizācijas veiksmīgai attīstībai.

Lai gan tie var labi kalpot, lai dotu ieskatu un nojausmu par amata pienākumiem, šie teikumi nav iecirsti akmenī, un visi priecāsies par svaigām idejām. Tu esi aicināts ne tikai īstenot savas spējas tev visvairāk interesējošā sfērā, bet arī šos teikumus pārrakstīt, svītrot un pievienot citus, lai piedāvātu savu versiju par visefektīvāko risinājumu!

Prezidents

 • Valdes darba koordinēšana, darba plāna un sēžu sagatavošana;
 • atbildība par budžetu un finansēm (grāmatvedība, rēķinu apmaksa, u.c.);
 • organizācijas ilgtermiņa programmas izstrādes vadība;
 • gada pārskatu (VID, Uzņēmumu reģistrs, Finanšu ministrija) un atsevišķu lielāku projektu reportu gatavošana;
 • projektu organizatorkomandu konsultēšana;
 • mājaslapas tehniskās daļas uzturēšana;
 • organizācijas pārstāvēšana LJP u.c..

EJP pārstāvis (viceprezidents)

 • Latvijas Nacionālās Komitejas (LNK) vadība un koordinēšana;
 • EJP Latvija pārstāvēšana nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • Latvijas Nacionālās Komitejas interešu pārstāvēšana BNC;
 • EJP Latvija ilgtermiņa attīstības un popularizēšanas programmas izstrādes vadība;
 • atbildība par Latvijas delegācijas izvēli uz starptautiskajām sesijām, nacionālajām konferencēm u.c. ar EJP saistītiem pasākumiem;
 • Latvijas delegāciju konsultēšana un sagatavošana;
 • sadarbība ar citām EJP filiālēm Latvijā (Daugavpils);
 • atbildība par LNC norisi un organizatoru komandas kosultēšana;
 • citu ar EJP saistītu pasākumu (starptautiskas/reģionālas sesijas, forumu, debates, komandu vadītāju treniņi, u.c.) organizatorkomandu konsultēšana, koordinēšana  un apmācība.

Sabiedriskās attiecības

 • Organizācijas publicitātes koordinēšana, sadarbība ar medijiem;
 • preses konferenču, organizācijas tēla atpazīstamības u.c. publisku pasākumu plānošana;
 • preses relīžu sagatavošana un izplatīšana;
 • Tellus mājaslapas informatīvās daļas uzturēšana;
 • vienota organizācijas zīmola izveide un tā atpazīstamības veicināšana organizācijas vidū un publiskajā telpā;
 • reprezentatīvo materiālu (vizītkartes, bukleti, baneri, u.c.) izveide un nodrošināšana;
 • organizatorkomandu konsultēšana;
 • sadarbība ar citām atbildības sfērām publicitātes pasākumos.

Biedri

 • Pasākumu dalībnieku kontaktinformācijas apkopošana un atgriezeniskās saites (feedback) nodrošināšana;
 • turpmāku sakaru uzturēšana ar projektu (LNC, treniņi, u.c.) dalībniekiem;
 • atbildēšana uz interesentu vēstulēm un iepazīstināšana ar organizācijas darbību;
 • jauno biedru un interesentu iesaistīšanas pasākumu programmas izveide un realizācija;
 • biedru un interesentu informēšana par semināriem, izklaides pasākumiem, atvērtajām sēdēm u.c.;
 • biedru kopīgo izklaides pasākumu organizēšana;
 • atvērto sēžu (Tellus cafe) koordinēšana un plānošana.

Projekti

 • Atbildība par visiem organizācijas projektiem, kas nav tieši saistīti ar EJP;
 • projektu organizēšanas darba plāna un programmas izstrāde ilgtermiņā (6-12mēn);
 • organizatorkomandu konsultēšana un apmācības nodrošināšana, projektu koordinēšana un uzraudzība, atbildība par finansēm;
 • koordinācija ar citām organizācijām un biedru informēšana par iespējām piedalīties to organizētajos pasākumos;
 • biedru informēšana par konkursiem, iespējām organizēt vai piedāvājumiem piedalīties projekta organizēšanā;
 • biedru regulāra informēšana par fondiem, projektu konkursiem, u.c. iespējām gūt finansējumu.