LNC 2007

Eiropas Jauniešu parlamenta Latvijas Nacionālā sesija 2007. gada 10.-12. augustā Limbažos.