EJP Latvija

img_9870EJP Latvija ir Eiropas Jauniešu parlamenta (EJP) pārstāvniecība Latvijā. Tas arī ir viens no Tellus darbības virzieniem kopš organizācijas dibināšanas.

EJP Latvija darbību realizē gan Tellus biedri, gan aktīvisti. To vada viens no Tellus valdes locekļiem.

EJP Latvija koordinatori ir noteiktu sfēru atbildīgās personas, kuras savus pienākumus uzņemas uz viena gada termiņu. Koordinatoru pienākumos ietilpst rūpēties par EJP Latvija darbības koordinēšanu, tās pilnveidošanu un uzlabošanu visā Latvijas teritorijā, kā arī par EJP Latvija pārstāvniecību starptautiskajā Eiropas Jauniešu parlamentā. Viens no koordinatoriem ir Tellus valdes loceklis.
EJP Latvija aktīvistu uzdevums ir izrādīt iniciatīvu un darboties visos ar EJP saistītajos pasākumos (apmeklēt sapulces, rīkot EJP pasākumus, u.tml.), lai attīstītu EJP savā skolā, pilsētā, reģionā vai Latvijā kopumā.

Katru gadu tiek organizēta EJP Latvijas Nacionālā sesija, lai izvirzītu pavisam 14 Latvijas delegātus uz  divām starptautiskajām EJP sesijām. Nacionālajā sesijā var piedalīties jaunieši vecumā no 16 līdz 18 gadiem jeb skolēni, kuri beiguši 9., 10. un 11. klasi.

Iespēju piedalīties Nacionālajā sesijā jaunieši var iegūt EJP Latvijas Reģionālajās sesijās – Kurzemes-Zemgales, Rīgas un Latgales-Vidzemes – , kuras notiek attiecīgi skolēnu rudens, ziemas un pavasara brīvlaikos. Iespējas pieteikties Nacionālajai sesijai ik gadu tiek piedāvātas arī skolēniem, kas kādu iemeslu dēļ nav varējuši piedalīties reģionālajās sesijās.

EJP Latvija mērķi ir:

•    veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanu, izpratni par Eiropai svarīgiem jautājumiem;
•    sniegt jauniešiem iespējas attīstīt savu pašizaugsmi;
•    piedāvāt jauniešiem neformālās izglītības iespējas.