Par EJP

DSC_1793_12345

Eiropas Jauniešu parlaments (EJP) ir unikāls projekts. EJP ir viena no lielākajām debašu platformām Eiropas jauniešiem. Projekta ideja tika radīta 1987. gadā Francijā kā Fontenblo (Fontainebleau) pilsētiņas skolēnu projekts, un kopš tā izveidošanas jau vairāk nekā 27 000 jauniešu ir piedalījušies reģionālā, nacionālā un starptautiskā mēroga sesijās. Šobrīd Eiropas Jauniešu parlaments ir pārstāvēts 40 valstīs.

Lai arī debašu formāts ir balstīts uz Eiropas Parlamenta sesiju uzbūves principiem, EJP ir politiski un nacionāli neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, sociālo iniciatīvu un jauniešu personīgo attīstību.

EJP ietvaros katru gadu tiek rīkoti vairāk nekā 350 nacionāla, reģionāla un starptautiska līmeņa sesiju. Tās dod jauniešiem iespēju izteikt savu viedokli par jautājumiem, kas ir aktuāli gan Eiropā, gan viņiem pašiem. Šajā procesā tiek uzlabotas viņu svešvalodu zināšanas un diskusiju prasmes, iegūti paziņas no visas Eiropas, iepazītas citas kultūras un uzzināts daudz jauna par Eiropai nozīmīgām un sevi interesējošām tēmām. Eiropas Jauniešu parlamenta dalībniekiem ir iespēja pašiem personīgi piedalīties savas nākotnes sabiedrības veidošanā.

EJP mērķi ir:

  • Vairot izpratni par Eiropas līmeņa problēmjautājumiem, veicināt Eiropas pilsonisko apziņu un motivēt jauniešus iesaistītes Eiropas politikas veidošanā;
  • Attīstīt savstarpējo izpratni, starpkultūru dialogu un viedokļu dažādību;
  • Veicināt Eiropas jauniešu personīgo iemaņu attīstību;
  • Nodrošināt iespēju jauniešiem brīvi izteikt savu viedokli par Eiropā un pasaulē aktuāliem jautājumiem, bez lomu spēļu izmantošanas.

Eiropas Jauniešu parlamenta darbību nodrošina brīvprātīgo darbs, kuru veic paši jaunieši, gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, kas ir apliecinājums organizācijas spējai veidot un attīstīt jaunos līderus.

EJP Latvija ir Eiropas Jauniešu parlamenta (EJP) pārstāvniecība Latvijā jeb EJP Latvijas nacionālā komiteja. EJP ir viens no galvenajiem Tellus darbības virzieniem kopš organizācijas dibināšanas 2004. gadā. EJP Latvija darbību realizē gan Tellus biedri, gan EJP aktīvisti. EJP darbību Latvijā koordinē LJO “Tellus” valde. Tellus ir vienīgā jauniešu organizācija Latvijā, kurai ir tiesības izmantot EJP un EJP Latvija zīmolu un organizēt EJP formāta pasākumus.

Katru gadu EJP Latvija organizē trīs reģionālās sesijas (Kurzemes-Zemgales, Rīgas un Vidzemes-Latgales) un vienu nacionālo konferenci, kura parasti norit vasarā un pulcē vairāk nekā simt dalībnieku no vairākiem Latvijas reģioniem un visas Eiropas. 14 delegāti no Latvijas ik gadu tiek izvirzīti uz divām EJP starptautiskajām konferencēm. EJP Latvijas pasākumos kā delegāti piedalās 9. līdz 12. klašu audzēkņi. Kā pasākumu organizatori, komiteju vadītāji, konferenču žurnālisti, viceprezidenti un prezidenti EJP pasākumos piedalās arī studenti un citi jaunieši līdz 26 gadu vecumam. Tellus biedri un aktīvisti pārstāv organizāciju arī EJP sesijās citās valstīs kā komiteju vadītāji, žurnālisti, redaktori, konferenču viceprezidenti, prezidenti un delegāti, tādējādi popularizējot EJP Latvijas nacionālo komiteju.