EJP reģionālo sesiju sezona ir atklāta!

Ir pienācis laiks, kad Latvijas Jauniešu organizācija „Tellus” rīko Eiropas Jauniešu parlamenta (EJP) reģionālās sesijas dažādos Latvijas reģionos. Šī gada 4. – 5. janvārī Salaspils 2. vidusskolā norisinājās pirmā – Rīgas reģionālā sesija, ko organizēja Kate Dreiblathena un Evija Taurene.

Gatavošanās šai sesijai sākās jau pagājušā gada novembrī, kad daudzās Rīgas pilsētas un reģiona skolās tika novadītas informatīvas lekcijas par Tellus un EJP. Arī skolotāji tika aicināti apmeklēt informatīvu semināru par EJP. Tam sekoja „chairperson” un „journalist” treniņi, kurus vadīja ar pieredzi bagātie EJP cilvēki. Decembrī skolām tika izsūtīti ielūgumi ar aicinājumu piedāvāt 9.-11. klašu skolēniem iespēju piedalīties EJP Rīgas reģionālajā sesijā. Skolām bija jāizveido delegācija, kurā ir 4 skolēni.

Tā gāja laiks, skolas pieteica savas delegācija un sākās sesija.

Sesijā piedalījās 40 delegāti, 12 komiteju vadītāji, 6 žurnālisti, 2 redaktori, 5 organizatori. Visi organizatori pagājušā gada vasarā piedalījās EJP Latvijas Nacionālajā konferencē, daži organizatori ir piedalījušies arī internacionālajās sesijās. Kā jau esam ievērojuši, tad lielu aktivitāti izrāda iepriekšējās vasaras konferences dalībnieki – šajā sesijā bija daudz jauni komiteju vadītāji un žurnālisti.

To, cik fantastiska bija šī sesija, vēsta avīzes nosaukums „the rawrRRS”. Par to raksta Arnolds Eizenšmits: „In this article, however, I would like to explore another cause for confusion- the title of this newspaper „the rawrRRS”. Simply put, the initial idea was that it includes both the official abbreviation of the session – RRS and the „rawr”, which implies something playful and sexy. Indeed, that is exactly what this session should be for you- serious debates and hard work should be evened out with laughter and loads of fun during the evening programme and teambuilding. Still, there are alternative sources for inspiration, if you wish. In www.urbandictionary.com the top definition for „rawr” is – a word that means „I Love You” in Dinosaur. Another popular explanation states that „rawr” is a more sexually oriented or simply a cooler version of the word „roar”. Let me remind you, this is also inarticulate, yet astonishingly catchy expression used by Lady GaGa in her song „Bad Romance” .„

Kā mēs visi zinām, tad EJP sesijas sastāv no trim daļām: komandas veidošanas, komitejas darba un Ģenerālās asamblejas. Arī šī sesija nebija izņēmumus un sevī iekļāva visas šīs trīs daļas.

Pirmās dienas rīta pusē tika atklāta sesija un pēc tam sākās komandas veidošana. Kā jau mēs visi zinām, tad sākumā ir jāiepazīstas vienam ar otru, tikai pēc tam var produktīvi strādāt. Komiteju vadītāju (chairu) uzraudzībā komitejās tika veidots komandas gars. Kad delegāti bija iepazinušies un saliedējušies, tad sākās komiteju darbs. Šajā sesijā bija 6 komitejas.

Pirmajā dienā pēc pusdienām sākās komiteju darbs un delegāti strādāja savās komitejās – apzināja faktus, diskutēja par uzlabojumiem un ierosinājumiem, un beigās tika izstrādātas 6 rūpīgi pārdomātas rezolūcijas. Delegātiem galvas kūpēja, taču komiteju vadītāji parūpējās par to, lai šīs galvas neaizdegtos no domu un ideju karstuma – saspringtais darbs komitejās tika kliedēts ar enerdžaizeriem un prātu atvieglojošām spēlēm.

Otrajā dienā sākās ar to, ka komitejas gatavojās Ģenerālai asamblejai .Tā norisinājās Salaspils kultūras namā „Rīgava” kur delegāti aizstāvēja savas rezolūcijas un uzdeva jautājumus par citu komiteju rezolūcijām. Ģenerālā asambleja tika aizvadīta godam, un vakarā noslēdzās Rīgas reģionālā sesija. Delegāti šķīrās ar cerībām, ka šovasar viņi visi tiksies Latvijas Nacionālajā konferencē.

Paldies organizatoriem par fantastisko sesiju! Ar nepacietību gaidām Kurzemes, Latgales un Vidzemes reģionālās sesijas!

Uz tikšanos citās reģionālajās sesijās!

Drīzumā mājas lapā parādīsies intervijas ar cilvēkiem no sesijas, gaidiet!

Rakstu sagatavoja Ieva Ozoliņa