EJP Latvija informē skolotājus par Eiropas Jauniešu parlamentu

2009. gada 6. martā 14:00-15:00 Latvijas Universitātē norisinājās Eiropas Jauniešu parlamenta pārstāvniecības Latvijā (EJP) rīkotais Informatīvais seminārs skolotājiem no dažādām pilsētām. Tā galvenais mērķis bija sniegt ieskatu EJP darbībā un pastāstīt par gan par reģionālajām, gan nacionālajām un internacionālajām sesijām, kas tuvojas un kurās skolotāji var iesaistīt savus skolēnus.

Gandrīz visi 13 skolotāji un skolu pārstāvji ieradās punktuāli noradītajā laikā, pozitīvi noskaņoti un atvērti sarunai. Tika pārstāvētas tādas pilsētas, kā, piemēram, Gulbene, Talsi, Valmiera, Jūrmala, Aizkraukle, Tukums, Rēzekne un Iecava. Savējos atbalstīt bija ieradušies arī Tellus biedri (kopumā 11), klusi un nopietnām sejām ieņemot auditorijas pēdējās rindas.

Prezentācija, ko bija sagatavojušas Ieva Turlaja un Katrīna Šuvajeva, norisinājās raiti, informācija bija saprotama, labi uzskatāma. Meitenes bija rūpīgi piestrādājušas pie detaļām, padarot visai sarežģīto pārstāstu par EJP struktūru, sesijas norisi un nākotnes plāniem, saistošu un ieintriģējošu pat nezinātājam.

Prezentācijas nobeigumā vārds tika dots RCHV fizikas skolotājam L. Kalvānam, kurš runāja par savu pieredzi un lomu EJP darbībā. Runātājs stāstīja par skolotāja uzdevumu skolēnu motivēšanā un par neformālās izglītības neaizstājamo vērtību personības izaugsmē un komandas gara veidošanā. L. Kalvāns sniedza vien pozitīvas atsauksmes par EJP lomu skolēna slēpto talantu un spēju atklāšanā gan rezolūciju rakstīšanas, gan aizstāvēšanas posmā.

Enerģisku viedokli sniedza arī D. Melnūdre (Birzgales pamatskola), stāstot par savu skolēnu entuziasmu. Viņa atgādināja par skolotāju faktoru – psiholoģisku atbalstu darba nogurdinātajam – un slavēja reģionālās sesijas programmu skolotājiem. Skolotāja atklāja, ka EJP Informatīvajos semināros skolotājiem piedalās jau otro gadu un interese par savu skolēnu iesaisti EJP gadu gaitā nav mazinājusies.

Pēc prezentācijas un prezentācijas laikā skolotājiem radās daudz jautājumu, uz kuriem atbildēja gan prezentētājas, gan Tellus pārstāvji pēdējās rindās. Pēc tam viesi tika cienāti ar kraukšķīgiem cepumiem un tēju, saruna kļuva personiskāka un draudzīgāka. Kad skolotājiem tika palūgts atklāti pateikt, vai šādi semināri ir nepieciešami un vai līdzīgu diskusiju vajadzētu rosināt arī starp viņu skolu skolēniem, reakcija bija pārsvarā pozitīva.