Eiropas jaunieši apgalvo, ka papildus integrācija ir Eiro krīzes atbilde

Vācu kanclere atkāpjas no savas pro-eiropiskās nostājas, Francijas prezidents viņu atbalsta un Somijā partija, kas neatbalsta Eiropas palīdzības sniegšanu Grieķijai, uzvar vēlēšanās. Eiro krīzes laikā nacionālistiska nostāja ir bieža parādība, tomēr Eiropas jaunatne uzskata, ka nemieru laikā Eiropai jābūt vienotai. Šādi ir rezultāti no pirmās Eiropas jauniešu aptaujas, ko veica Eiropas Jauniešu parlaments sadarbībā ar fondu „Stiftung Mercator“.

Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju vecumā līdz 27 gadiem vēlas redzēt lielākus Eiropas centienus pašreizējās situācijas risināšanā. 90.9% no aptaujas dalībniekiem uzskata, ka krīzei vajadzētu veicināt ciešāku Eiropas valstu sadarbību finanšu un ekonomikas sektorā, 73.8% respondentu atbalsta finanšu novirzi no spēcīgākām uz vājākām ekonomikām, kas atspoguļo Eiropas solidaritāti. Pirmajā Eiropas jauniešu aptaujā piedalījās 1213 cilvēki, kas aktīvi darbojas Eiropas jauniešu parlamentā, no 35 Eiropas valstīm

Neskatoties uz negatīvām ziņām par kopīgo valūtu, jaunie eiropieši neuzskata, ka Eiro ir nopietni apdraudēts. Vairāk nekā divas trešdaļas respondentu nacionālās valūtas valstīs (65.7 %), kā arī Eiro zonas valstīs (74.0 %) piekrīt apgalvojumam “Es uzticos Eiro stabilitātei”.

“Es esmu pārliecināta, ka ar ciešāku sadarbību mēs būtu varējuši samazināt pašreizējās krīzes triecienu”, apgalvo 19 gadus vecā Selīna Vermeire (Céline Vermeire) no Beļģijas, viena no aptaujas dalībniecēm. Jebkurā gadījumā jaunieši izcēla “nacionālo pašinteresi” kā visdominējošāko tēmu nacionālajās debatēs.

“Es esmu priecīga, ka ir redzams tik skaidrs jauniešu atbalsts ES, īpaši šajā laikā, kad pieaug eiroskeptiķu skaits un ar vien biežāk sastopamies ar populismu, kas izmanto nacionālistiskus saukļus”, saka Rebeka Harmsa (Rebecca Harms), brīvās alianšu grupas “Greens” prezidente Eiropas Parlamentā.

Kamēr lielākā daļa aptaujas dalībnieku vēlas redzēt spēcīgāku Eiropiešu integrāciju, pastāv arī zināma skepse sakarā ar turpmāku paplašināšanos. 51.6 % respondenti pašreizējām ES dalībvalstīm neatbalsta tālāku Eiropas paplašināšanos, taču 44.0 % respondenti atbalsta paplašināšanos.

Eiropas Jauniešu parlaments ir politiski un nacionāli neatkarīga organizācija, kas darbojas kopš 1989. gada. Šobrīd tā ir viena no lielākajām Eiropas debašu platformām, kas veicina multikulturālu saskarsmi, politisko izglītību un ideju apmaiņu starp Eiropas jauniešiem. Eiropas Jauniešu parlaments sastāv no 35 Eiropas valstu organizācijām, kurās brīvprātīgi darbojas tūkstošiem jauniešu.

Papildus informācija un aptaujas rezultāti: eyp.org

Papildus informācija par projektu:

Signe Rudoviča, EJP Latvija jauniešu aptauju koordinatore, signe@tellus.lv

Šo projektu atbalsta: Mercator Foundation