Eiropas Jaunatnes nedēļa no 2. līdz 9. novembrim!

Šogad Eiropas Jaunatnes nedēļa notiek no 2. līdz 9. novembrim. 31 Eiropas valsts šajā nedēļā svin 20 gadu kopš jaunatnes atbalsta programmu ieviešanas ES. Latvija vēl pirms iestāšanās ES iesaistījās šajās programmās. Pašlaik kopš 2007.gada Latvijā sekmīgi darbojas ES neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā”, kuras ietvaros jauniešiem ir iespēja saņemt finansējumu saviem projektiem. Programmu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Pagājušajā gadā tika atbalstīti 113 gan vietēja, gan starptautiska mēroga jauniešu projekti: jauniešu apmaiņas, iniciatīvas, apmācības un Eiropas brīvprātīgā darba projekti Šie neformālās izglītības projekti ir pārsvarā orientēti uz jauniešu personīgo izaugsmi, dažādu sociālo prasmju un attieksmju attīstību, starpkultūru pieredzi, līdzdalības veicināšanu, lai nostiprinātu demokrātisku un konkurētspējīgu sabiedrību nākotnes Eiropā.

Kā viena no galvenajām 2008. gada Eiropas Jaunatnes nedēļas tēmām ir izvirzīta diskusija par jaunatnes politikas nākotni Eiropā.

Latvijā tiek īstenots „Jauniešu vilciens”, kas ir Latvijas Jaunatnes padomes organizēts un ES neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” finansēts projekts. Tā ietvaros Liepājā, Gulbenē, Talsos, kā arī Rīgā notiek dažāda veida aktivitātes, kuru mērķis ir atbildēt uz jautājumiem, kas skar jauniešu nākotnes problēmas, lai veiksmīgāk tās laicīgi novērstu.

Arī ārpus šī projekta daudzviet Latvijā visu mēnesi notiks informatīvie un diskusiju pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem:
– 1.novembris – Gulbenē notiks diskusiju pasākums jauniešiem – „Improvizācijas teātra kafejnīca”.
– 6.novembris – Valkas jaunatnes centrā informatīvs pasākums „Pasaules monologs” par Eiropas Brīvprātīgo darbu.
– 13.novembris – Daugavpilī informatīvs pasākums minoritāšu jauniešiem „Tavu iespēju ceļvedis” par programmu „Jaunatne darbībā”.
– 14.novembris – Rīgā informatīvs pasākums minoritāšu jauniešiem „Tavu iespēju ceļvedis” par programmu „Jaunatne darbībā”.
– 28.novembris – Informatīvā diena Jaunpiebalgā Cēsu rajona jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.