Eiropas jaunatnes balss

Eiropa ir garlaicīga, un tās jaunatnei nerūp politika? Mēs tā nedomājam! Ar Eiropas jauniešu aptauju palīdzību Eiropas jauniešu parlaments tagad piedāvā uzzināt aktīvi iesaistītās Eiropas jaunatnes viedokli. Eiropas jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem mēs regulāri jautāsim, ko viņi domā par tā brīža aktuāliem notikumiem. Šī vecuma jaunieši pārstāv pirmo paaudzi, kas nav piedzīvojusi Eiropu ar robežām, tādēļ viņu perspektīva ir īpaša, tomēr viņu viedoklis nav līdz galam izzināts: tas bieži vien atšķiras no vispārējām aptaujām un dažreiz izaicina iesīkstējušus Eiropas publikas uzskatus.

Eiropas jauniešu parlaments ir unikālā pozīcijā, lai iegūtu šādus aptaujas datus. Ar Eiropas jauniešu aptauju palīdzību mēs uzzināsim tūkstošiem mūsu biedru viedokli no 30 dažādām Eiropas valstīm. Četras reizes gadā viņi varēs paust savas domas par aktuāliem pasaules notikumiem.

Eiropas jauniešu parlaments, kas tika aizsākts 1989. gadā, ir devis iespēju tūkstošiem jauniešu pašiem pieredzēt Eiropas integrāciju. Viņi noformulē viedokli un aizstāv to debatēs, kurās piedalās jaunieši no citām Eiropas valstīm. Turpinot iesākto, tagad mēs gribam viņiem dot iespēju pamanāmi izteikties publiskajā telpā. Eiropas jauniešu aptaujas atspoguļo to cilvēku viedokļus, kuri ir aktīvi iesaistīti gan savas, gan visa kontinenta nākotnes izveidē.

Kā tas darbosies?

Apmēram četras reizes gadā Eiropas jauniešu parlaments lūgs ierosinājumus par nākošās aptaujas tematu. Tad Eiropas jauniešu parlamenta internacionālais birojs izvēlēsies vispiemērotāko un tam brīdim svarīgāko tematu. Tālāk četri līdz pieci jautājumi tiek publicēti Eiropas jauniešu parlamenta biedru mājas lapā, kurā biedriem ir iespēja aizpildīt aptauju trīs dienu laikā. Rezultāti (kvantitatīvā statistika, kā arī daži aptaujas dalībnieku citāti) tiek piedāvāti medijiem plašajā Eiropā. Lai šis process noritētu veiksmīgi, internacionālais birojs sadarbojas ar speciāli apmācītiem nacionālajiem koordinatoriem gandrīz katrā Eiropas valstī.

Papildus informācija:

www.eypej.org

Signe Rudoviča, EJP Latvija jauniešu aptauju koordinatore, signe@tellus.lv

Šo projektu atbalsta:

Mercator Foundation