“Durbānai jābūt veiksmīgai,” saka jaunie eiropieši!

Vairāk nekā 2700 jauniešu vecumā starp 16 un 27 gadiem piedalījās aptaujā, ko ar Stiftung Mercator atbalstu tiešsaistē veica Eiropas Jauniešu Parlaments īsi pirms ANO klimata samita. Šo jauniešu vidū arī 113 skolēnu un studentu no Latvijas.

Eksperti nesagaida labus rezultātus no pasaules līderu sankāsmes ANO klimata samita Durbānā. Neskatoties uz to, tūkstošiem jauniešu no visas Eiropas pieprasa, lai konferencē tiktu izstrādāta jauna, ar likumu saistoša vienošanās. 2520 jaunieši jeb 92% no visiem respondentiem pauda šādu viedokli pēdējā Eiropas Jauniešu Aptaujā. Lielākoties tam ir redzams arī skaidrs cēlonis: 72% uzskata, ka klimata izmaiņas negatīvi ietkemēs viņus personīgi.

Durbānas konferences ietvaros lielākā daļa jauno eiropiešu negrasās pieņemt, ka Eiropas Savienība sašķeļās: 77% vēlas redzēt spēcīgu kopēju nostāju un pieprasa, lai nacionālie pārstāvji mestu pie malas nacionālistiskās intereses.

“Es esmu priecīga dzirdot, ka jaunie eiropieši domā, ka viņu valdībām būtu jāmet nacionālistiskās intereses pie malas. Tas ir labi, un es vēlos kaut arī jaunie amerikāņi un ķīnieši teiktu savām valdībām, lai tās atliek malā nacionālistiskās intereses”, tā komentēja Eiropas Savienības Klimata pārmaiņu novēršanas komisāre Konnija Hēdegorda (Connie Hedegaard) savā video uzrunā.
//Konnija Hēdegorda, Eiropas Savienības Klimata pārmaiņu novēršanas komisāre saņemot Eiropas Jauniešu Aptaujas rezultātus//

Konnija Hēdogarda

Jaunieši vēlas, lai Eiropa būtu vēstnesis

Pat ja konferences laikā netiks pieņemta vienošanās, 88% jauniešu grib, lai Eiropa patstāvīgi uzsāktu drastisku emisiju samazināšanu. 68% globālas vienošanās ietvaros, iestājas arī par būtisku piekāpšanos šajā jautājumā par labu jaunizveidotajām ekonomikām.

Turklāt gandrīz vienbalsīgi jaunieši pieprasa no savām valdībām arī zīmīgas investīcijas atjaunojamās enerģijas jomā (94%), šajā jautājumā turpat vislielāko vienprātību pauduši arī latvieši. 83 jeb 73% no respondentiem stingri noteikuši, ka ir jāpieliek visas pūles pārejai uz atjaunojamajiem resursiem. 61% eiropiešu saka, ka viņi paši ir gatavi maksāt vairāk par ceļošanas izmaksām un enerģijas patēriņu. Savukārt kodolenerģijas jautājums ir ļoti strīdīgs: no visiem aptaujas respondentiem, 52% uzskata, ka kodolenerģija ir nepieciešama lai samazinātu siltumnīcas efektu izraisošās gāzes, tomēr 40% tam nepiekrīt. Arī jaunieši no Latvijas šeit nespēj nonākt pie vienprātības 37% uzskatot, ka atomenerģija ir risinājums pārejai, bet 31% uzskata, ka šī enerģijas ieguves veida laiks ir pagājis.

Lai apskatītu visus rezultātus un iegūtu papildus informāciju, lūdzu, skatīt www.eyp.org/youthpolls

Sagatavoja: Signe Rudoviča