Diskusijas oficiālā programma

Ziņojam, ka ir tikusi sastādīta oficiālā programma šī gada diskusijai ar lēmumpieņēmējiem. Atgādinām, ka diskusija norit Eiropas Jauniešu parlamenta 9. Nacionālās konferences izskaņai. Šo ceturtdien, 20.oktobrī, rezolūciju sastādītāji tiksies ar nozaru speciālistiem, kas izteiks savas domas un vienosies debatēs ar jauniešiem. Diskusija norisināsies Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28., otrajā stāvā. Aicinām visus interesentus!

11.00 – debašu atklāšana

11.15 – Pilsonisko brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE)
11.45 – Cilvēktiesību komiteja (DROI)
12.15 – Transporta un tūrisma komiteja (TRAN)
12.45 – Drošības un aizsardzības komiteja (SEDE)
13.15 – Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošības komiteja (ENVI)

13.45 –kafijas pauze

14.15 – Kultūras un izglītības komiteja (CULT)
14.45 – Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL)
15.15  –Rūpniecības, pētniecības un enerģētikaskomiteja(ITRE)
15.45 – Konstitucionālo jautājumu komiteja (AFCO)
16.15 – Juridisko lietu komiteja (JURI)