Diskusija ar lēmumpieņēmējiem

20. oktobrī Eiropas Savienības Mājā visas dienas garumā pulcēsies jaunieši, lai jau ceturto gadu diskutētu par dažādiem Latvijai un Eiropai svarīgiem tematiem: politiku, ekonomiku, enerģētiku, vēsturi u.c. Eiropas Jauniešu parlamenta 9. Latvijas Nacionālās konferences dalībnieki aizstāvēs savas komitejas rakstītās rezolūcijas, kopā ar nozaru ekspertiem apsriežot sabiedrībā nozīmīgus tematus.

Šogad Cesvainē 9. Latvijas Nacionālajā konferencē no 16. līdz 20. augustam pulcējās vairāk kā 150 dalībnieku no Latvijas un tādām Eiropas Savienības valstīm kā Rumānija, Igaunija, Zviedrija, Īrija, Lietuva, Somija un Nīderlande. Konfernecē veidotās jauniešu rezolūcijas atklāj tieši jaunatnes viedokli, piedāvājot nākotnes vīziju problēmu atrisināšanā.

Ar konferences saukli „Past Forward >> Fast Forward” mēs vēlamies uzsvērt vēsturiskās apziņas nozīmi un to, cik svarīgi ir centieni kopīgi izprast agrāk notikušo un tā ietekmi. Pagātnes notikumi bieži ir bijis cēlonis mūsdienu problēmām. Sen radušies aizspriedumi vēl šodien ietekmē mūsu attieksmi par apkārt notiekošo. Jaunie konferences dalībnieki tika aicināti pievērst uzmanību jautājumiem, kurus risinot ir svarīgi palūkoties uz pagātnē redzamajiem piemēriem un kļūdām.

Signe Groznija, viena no diskusiju organizatorēm, atklāj, ka “šīs debates jauniešiem ir nozīmīgas tāpēc, ka tā ir iespēja izteikt tieši savas domas, būt sadzirdētiem un apzināties, ka arī mūsu viedoklis tiek cienīts.” Ikviens tiek aicināts izteikt savu viedokli diskusijās ar ekspertiem un lēmumpieņēmējiem.

Eiropas Jauniešu parlaments (EJP) ir unikāls starptautisks jauniešu forums un viena no lielākajām debašu platformām Eiropas jauniešiem. Tā ir politiski un nacionāli neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, sociālo iniciatīvu un jauniešu personīgo attīstību. Pasākumu mērķauditorija ir Eiropas jaunie pilsoņi.

EJP mērķi ir: dot iespēju jauniešiem brīvi izteikt viedokli par Eiropā aktuāliem jautājumiem, veicināt aktīvu pilsonisko sabiedrību Eiropā, motivēt jauniešus iesaistīties politikā un lēmumu pieņemšanā, kā arī attīstīt savstarpēju izpratni, starpkultūru dialogu, tolerantas sabiedrības veidošanos un viedokļu dažādību.