Atskats uz debatēm ar ekspertiem

Šā gada 20.oktobrī pulksten 11.00, Rīgā, Eiropas Savienības mājā risinājās Eiropas Jauniešu parlamenta 9. Latvijas Nacionālās sesijas rezolūciju apspriešana. Tajā piedalījās gan jaunieši, kas šīs rezolūcijas bija veidojuši, gan arī atbilstošo nozaru speciālisti. Pirmajiem tika dota iespēja aizstāvēt savas idejas, savukārt otrie paskaidroja tuvāk, vai piedāvātie risinājumi ir pielietojami dzīvē, gluži no profesionālās puses.

Debašu vadītājs bija Edmunds Cepurītis, Latvijas Universitātes debašu kluba biedrs. Ar kafijas pauzi pa vidu (paldies Signei par smalkmaizītēm!), debates ilga aptuveni sešas stundas un tajās tika apspriesti, tādi šobrīd aktuāli temati kā Eiropas parādu krīze un atomenerģijas ieviešana Baltijā.
Tā kā jebkurš interesents brīvi varēja ierasties uz pasākumu un piedalīties debatēs, diskusija bija sevišķi aizraujoša, jo tika aizstāvēti dažādi viedokļi un izklāstītas visas domas.

Paldies visiem ekspertiem- Romānam Putānam, Andreas Klein, Liesmai Osei, Jānim Eidukam, Jurim Kažam, Sandrai Treijai, Inetai Vjaksei, Dacei Trušinskai, Ilzei Zviedriņai, Reinim Āboltiņam, Kārlim Silam un Rolandam Meržejvskim!

Vienīgais, ko vēl varētu novēlēt debašu dalībniekiem- turpmāk tikpat braši aizstāvēt savu viedokli un tikpat varonīgi spēt pieņemt konstruktīvu kritiku!

sagatavoja Irma Tukāne