Cik skaļi var būt skolotāji?

22.augustā Ventspilī 6. Latvijas Nacionālās Eiropas Jauniešu Parlamenta (EJP) Konferences ietvaros satikās skolotāji no Birzgales, Rīgas, Valmieras, Gulbenes, Tukuma, Talsiem un Vācijas, lai sadzirdētu viens otru un būtu skaļi savās idejās. Mūsu iepazīšanos sākām ar Teambuilding, ko vadīja Lelde Benķe. Mēs cietām lidmašīnas katastrofā, tuksnesī šāvām raķetes, aprakstījām rokas un stāstījām par savām atmiņām, ceļojumiem, sapņiem, stāstiem un ambīcijām. Vakarā devāmies uz Ventspils centru, kur brīvā atmosfērā, mazliet skumstot pēc Sigur Ros mūzikas, turpinājām runāt par darbiem un nedarbiem. Bez skolotājiem lieliski kompanjoni bija Tellus biedri un aktīvisti Ieva Baranova un Mārtiņš Kālis.

Nākamajā rītā pēc brokastīm devāmies uz GA atklāšanas ceremoniju, kur skolēni sevi pierādīja, uzstājoties ar runām, uzdodot un atbildot uz jautājumiem un diskutējot par Eiropā aktuālām tēmām. Pārtraukumos ar skolotājiem pārrunājām Teambuilding un Committee Work nozīmi, GA norisi, delegātu progresu, ārzemju delegātu nozīmi un darbu sesijas laikā (lai palīdzētu chairs, uzkrājot pieredzi).

Mūsu vidū bija vācu skolotājs Karls, kurš dalījās pieredzē par EYP darbību savās mājās. Tas ļāva salīdzināt, kādu statusu EYP ieņem Vācijā un cik daudz vēl neizmantotu iespēju un neizvirzītu mērķu ir EYP Latvia perspektīvā. Karls stāstīja par Certilingua projektu, kurš darbojas nu jau 30 Eiropas valstīs, skolas padarot Eiropeiskākas. Tās absolventi saņem Language sertificate of exellency. Ir četras iesaistīšanās iespējas:

  • mācoties vidusskolas pēdējos 5 gadus divas modernās valodas;
  • vismaz gadu apgūt mācību priekšmetus divās valodās;
  • iesaistoties Eiropas projektos uz 3 nedēļām (EYP sesijas ir kā radītas šim lauciņam)!!!!
  • apgūstot vispārējas zināšanas par Eiropu.

Otra Karla ideja ir par iesaistīšanos Bilingual Project un Eiropas skolas titula iegūšanu. Skolas kļūst par analogu internacionālajām Eiropā atzītajām skolām un pēc eksāmenu nokārtošanas absolventi saņem Eiropas skolas sertifikātu. Tā realizēšanai vismaz gadu jāapgūst mācību priekšmets divās valodās. Katru gadu jāpalielina šo priekšmetu skaits, kurus apgūst divās valodās, līdz beidzot visi priekšmeti ir apgūti divās valodās.

Šo ideju realizēšanai ir vajadzīgi ne tikai atsaucīgi skolu direktori, bet arī bērni, kuri divu ģeogrāfiju vietā būtu gatavi apmeklēt trīs ģeogrāfijas stundas, kā arī skolotāji, kuri būtu gatavi iziet kursus un saņemt atbilstīgo kvalifikāciju. Ņemot vērā situāciju Latvijā- skolotāju deficīts skolās-pāreja uz šāda tipa metodēm varētu būt sākotnēji lēna un mazattīstīta, taču izglītība ir līdzeklis, kas apkaro nepilnības un novērš robus tālākā valsts attīstībā.

Karls uzsvēra, ka EYP darbībā nav vietas birokrātijai. Skolotājiem jāiesaistās EYP tik tālu, cik viņi neuzspiež savu viedokli audzēkņiem, nepadarot skolēnus par marionetēm, kas pauž pieauguša cilvēka uzskatus ar jaunieša muti. Jaunieši ir mūsu nākotne un jauniešu domas ir nākotnes sabiedrības tilta pamats! Ir svarīgi atcerēties- svarīgākais nav skolotāja viedoklis, bet gan skolotāja metode, kas liek skolēnam domāt pašam.

Karls arī atzina, ka līdzekļu piesaistīšana veiksmīgāk izdodas ar skolu starpniecību. Nauda nedrīkst būt šķērslis , lai piedalītos Eiropas sabiedrības veidošanā.

Lai pārstāvētu Latviju starptautiskās sesijās, skolēniem jābūt labi sagatavotiem , tāpēc ar skolotājiem nolēmām pirms katras sesijas organizēt EYP Simulation, kura laikā tiktu inscinēti četri ķēdes posmi- Committee Work- Grouping ideas- Resolution typing-General Assembly.

Šo nepilno divu dienu laikā es tiku pie lieliskas komandas- man ir tas Gods turpmāk sastrādāties ar septiņiem burvīgiem EYP koordinatoriem. Paldies Dainai par enerģiju un apņēmību turpmākajam darbam, paldies Maijai par vakara smiekliem un dzīvesprieku, paldies Aelitai un Renātei par gādību (doma par lietusmētelīšiem bija ģeniāla- kā jau viss vienkāršais mēdz būt), paldies Linardam par dalīšanos pieredzē, paldies Līvai par komunikabilitāti un iedrošinājumu, paldies Kristīnei, kura mēroja ceļu pie mums, lai drīz vien dotos pildīt savus tiešos pienākumus!

Karls bieži citēja Kenediju:”Tas, par ko es sapņoju, nav paveicams dienā, mēnesī, mūžā. Bet ļaujiet sākt!” Sākam?

Jūsu Viviāna Puriņa.