Chairs training

Šī gada 30. jūnijā Rojā ( nu vismaz netālu no tās) norisinājās pirmais LJO „Tellus” komiteju vadītāju treniņš jeb „Chairs-training”. Šī treniņa mērķis bija izglītot un apmācīt nākamos komiteju vadītājus Latvijas Nacionālajā sesijā Ventspilī.

Treniņā piedalījās 8 cilvēki, tai skaitā treniņa organizētāja Elīna Feldmane. Treniņu vadīja Džordžs Iosifidis no Grieķijas, kuram ik pa laikam asistēja Latvijas Nacionālās sesijas galvenā organizatore Ance Kalēja.

Treniņš sākās ar nelielu „Hopes and fears” sesiju, kurā katrs tad arī izteica savas cerības un bailes no šī treniņa. Turpinājumā Džordžs stāstīja par Grupas dinamiku un lika arī izspēlēt vienu spēli, kurā katram pēc tam iejūtoties komitejas vadītāja lomā vajadzēja vadīt debrīfingu jeb feedback sesiju. Vajadzēja koncentrēties uz tām lietām, kas spēles laikā nogāja greizi jeb ne tā kā tam būtu vajadzējis būt.

Vēl pirms pusdienām Džordžs sadalīja dalībniekus pa pāriem, un katram pārim vajadzēja izdomāt vienu spēli, kas iekļautos laikā no „Storming” un „Norming”. Pēc pusdienām, attiecīgais pāris iejutās komitejas vadītāju lomās, bet pārējie delegātu lomās, un izpildīja šo spēli. Pēc tās sekoja kārtējais debrief un feedbacks.

Nākamais uzdevums jeb uzdevumi atkal bija pāros, tikai nu jau citos. Džordžs katram pārim iedalīja vienu situāciju, uz kuru ir jāmeklē atrisinājums. Situācijas sniedzās no „meitenes reliģiskiem uzskatiem” līdz „delegāti, kas bēg prom no komiteju darba”. Katrs pāris prezentēja savus atrastos risinājumus, un Džordžs pēc nepieciešamības arī tos komentēja.

Pēdējais, dienas uzdevums jeb mācību stunda bija tieši par komiteju darbu. Džordžs aktīvi iesaistīja pārējos, lai zinātu ar ko komiteju darbs sākas un ar ko beidzas. Tikai jāatceras, ka katrs komitejas darbs ir citādāks un nav vienas formulas kā to vadīt.

Kopumā treniņa dalībnieki ieguva patiešām nenovērtējamu pieredzi, kuru pavisam noteikti tie varēs likt lietā Latvijas Nacionālās sesijas laikā.

Milzīgu pateicību izsakām Džordžam, kurš mēroja garo ceļu no Grieķijas, lai pasniegtu šīs zinības latviešiem.