Baltijas jūras reģiona NVO grantu programma

Pieteikšanās termiņš: 01. jūnijs. Mērķauditorija: Nevalstiskas organizācijas Baltijas valstīs, Polijā, Krievijā, Baltkrievijā un Ziemeļvalstīs. Katrā projektā jāpiedalās vismaz viena nevalstiskajai organizācija (ieskaitot projekta pieteicēju), no Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm vai Polijas un Krievijas vai Baltkrievijas.

(Nevalstiska organizācija NVO programmā tiek definēta kā sabiedriska bezpeļņas organizācija ar atklātu, demokrātisku struktūru, kas nepieder valstiskām vai privātām struktūrām un neatrodas to kontrolē.)

Programmas mērķis: pilsoniskās sabiedrabas stiprināšana Baltijas jūras reģionā un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalsts. Kontaktpersona: Kristīna Larsena, NVO programmas administrators Ziemeļu Ministru padomē, e-pasts: ngo-program@norden.org. Daina Mežecka, e-pasts: daina@norden.lv; tel. 7211506 Sīkāka informācija. Pieteikuma anketa.