Apmācība skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem par neformālo izglītību

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina skolotājus, jaunatnes lietu koordinatorus un jaunatnes darbiniekus piedalīties apmācībā par neformālo izglītību, kur trīs dienu laikā piedāvāsim padziļināt zināšanas par neformālās izglītības teorētiskiem, metodiskiem un praktiskiem aspektiem un programmu „Jaunatne darbībā”. Apmācība notiks 3.-5.aprīlī Siguldā.

Programma „Jaunatne darbībā” ir neformālās izglītības programma jauniešiem, programmas mērķis ir veicināt aktīvu pilsonisko apziņu, solidaritāti un iecietību jauniešu vidū un aicināt jauniešus veidot Eiropas Savienības nākotni. Programma atbalsta mobilitāti Eiropas Savienības robežās un ārpus tām, neformālo izglītību un starpkultūru dialogu, veicina visu jauniešu iekļaušanu programmā un sabiedrībā, neatkarīgi no izglītības, sociālās vai kultūras vides. Programmā var veidot jauniešu apmaiņas, jauniešu iniciatīvas, jauniešu demokrātijas projektus, apmācību un sadarbības projektus, Eiropas brīvprātīgā darba projektus. Šie projekti var tikt veiksmīgi izmantoti, lai strādātu ar jauniešiem.

Apmācību mērķis
Veicināt un attīstīt izpratni par neformālās izglītības konceptu, tā praktisko, teorētisko un metodisko pielietojamību darbā ar jauniešiem programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.

Programmas elementi:
–    neformālā izglītība, tās skaidrojums un praktiskais pielietojums darbā ar jauniešiem;
–    neformālās izglītības instrumentu izmantošana profesionālajā darbā;
–    neformālās izglītības metodika praksē un mācīšanās veidi – kā izvēlēties, modelēt, veidot, pielāgot un pielietot dažādas metodes atbilstoši mērķa auditorijas vajadzībām;
–    grupas dinamika un tās izmantošana jaunatnes darbā;
–    atbalstoša un jauniešu līdzdalību veicinoša pieeja jaunatnes darbā;
–    individuālā un grupas motivācija, t.sk. līdzdalības veicināšana, iedrošināšana un atbalsts;
–    Eiropas Kopienas programma „Jaunatne darbībā” un tās piedāvātās iespējas.

Dalībnieks:
–    ir praktiska pieredze darbā ar jauniešiem (skolotāji, jaunatnes lietu koordinatori, jaunatnes darbinieki, utt.);
–    pārstāv organizāciju vai institūciju, kas ikdienā strādā ar jauniešiem;
–    ir vēlme iesaistīties programmas „Jaunatne darbībā” projektu un pasākumu īstenošanā un realizēšanā;
–    nav ilggadējas pieredzes neformālajā izglītībā;
–    ir gatavs piedalīties apmācību kursā, visu 3 dienu programmas garumā.

Apmācību vadīs neformālās izglītības apmācītāji Māris Resnis un Kaspars Liepa. Vadītājiem ir pieredze darbā ar jauniešiem, viņi vairākus gadus ir īstenojuši projektus ES neformālās izglītības programmā. Apmācībās tiks izmantotas daudzveidīgas interaktīvas metodes, dalīšanās pieredzē.

Apmācības ir bez maksas! Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, dalībniekiem jāsedz ceļa izdevumi uz semināra vietu. Dalībniekiem ir jāpiedalās visu apmācību laiku.

Lai pieteiktos apmācībai, aizpildiet pieteikuma anketu un atsūtiet to līdz 2009.gada 18.martam uz JSPA (e-pasts ieva.sila@jaunatne.gov.lv, fakss 67358060). Atbilde par piedalīšanos seminārā tiks sniegta līdz 23.martam.

Ja Jums rodas jautājumi vai ir nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet rasa.reinholde@jaunatne.gov.lv vai zvaniet 67358061. Informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” atradīsiet mājas lapā www.jaunatne.gov.lv.

Rasa Reinholde
Tālrunis: 67358061
E-pasts: rasa.reinholde@jaunatne.gov.lv