Annas Lindes fonds starpkultūru dialogam izsludinājis projektu konkursu

Annas Lindes fonda (ALF) misija ir veicināt sadarbību starp Eiropas Savienības un Vidusjūras reģiona valstīm, lai veidotu un uzturētu dialogu starp šī reģiona kultūrām. Projektu konkurss paredzēts sabiedriskajām organizācijām, kas vēlas īstenot starptautisku projektu kādā no fonda noteiktajām jomām: idejas un ideoloģijas; izglītība; kultūras produkcija; mediji; reliģija, garīgums un vērtības; pilsētas un dažādība. Organizācijai, kas iesniedz projekta pieteikumu, jāiesaistās ALF Latvija organizāciju tīklā.

Projektu iesniegšanas termiņi ir: 2009.gada 30. aprīlis īstermiņa projektiem (finansējums no 10 000 līdz 20 000 EUR) un 2009.gada 30.maijs ilgtermiņa projektiem (finansējums no 50 000 līdz 100 000 EUR).

Vairāk informācijas par projektu konkursu un fonda darbību iegūsiet internetā http://www.euromedalex.org/grants/call , kā arī rakstot uz e-pastu alf@jaunatne.gov.lv .

Pārpublicēts no www.jaunatne.gov.lv.

Jaunatne darbībā